Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала- II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 08-И/21

Ознака: 08-I/21

Датум објављивања: 21.09.2021.

Рок за подношење понуда: 01.10.2021. do 10.30h

Позив за подношење понуда – 08-И-21

Одлука о додели уговора 08-И-21

Обавештење о закљученом уговору 08-И-21

Контакт центар