Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже, у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала – II Фаза квалификационог поступка -14-И/21

Ознака: 14-И/21

Датум објављивања: 03.06.2021.

Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 11.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 14-I-21

Одлука о додели уговора 14-И-21

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 14-I-21

Контакт центар