Јавне набавке 2020

Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије – ЈНВВ број 13/20 –С


Ознака: 13/20-С
Датум објављивања: 06.03.2020.
Рок за подношење понуда: 06.04.2020. do 10:30h

Опширније

ЈНВВ- Услуге интернет провајдера, отворени поступак


Ознака: 12/20-С
Датум објављивања: 05.03.2020.
Рок за подношење понуда: 20.03.2020. do 10:00h

Опширније

Услуге машинске обраде - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 12/20
Датум објављивања: 03.03.2020
Рок за подношење понуда: 12.03.2020 do 10:00h

Опширније

ЈНВВ -Набавка уља, мазива и антифриза, отворени поступак


Ознака: 10/20-С
Датум објављивања: 03.03.2020.
Рок за подношење понуда: 02.04.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка канцеларијског намештаја,јнмв број 11/20


Ознака: 11/20
Датум објављивања: 28.02.2020.
Рок за подношење понуда: 09.03.2020. do 10:30h

Опширније

Услуге антикорозионе заштите - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 10/20
Датум објављивања: 26.02.2020
Рок за подношење понуда: 05.03.2020 do 10:00h

Опширније

Услуга сервиса и чишћења компензационе посуде, број јнмв 09/20 - јавна набавка мале вредности услуга


Ознака: 09/20
Датум објављивања: 20.02.2020
Рок за подношење понуда: 28.02.2020 do 11:00h

Опширније

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима


Ознака: 07/20
Датум објављивања: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020. do 10:30h

Опширније

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"


Ознака: 06/20
Датум објављивања: 14.02.2020.
Рок за подношење понуда: 24.02.2020. do 12:00h

Опширније

Набавка резервних делова за водомере, број јнмв 05/20 - јавна набавка мале вредности добара


Ознака: 05/20
Датум објављивања: 05.02.2020
Рок за подношење понуда: 13.02.2020 do 11:00h

Опширније

Набавка средстава за хигијену, јнмв бр. 04/20


Ознака: 04/2020
Датум објављивања: 05.02.2020
Рок за подношење понуда: 13.02.2020 do 10:30h

Опширније

Набавка камиона са руком бр. 06/20-С- отворени поступак


Ознака: 06/20-С
Датум објављивања: 03.02.2020.
Рок за подношење понуда: 18.02.2020.do 11:00h

Опширније

Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком - Отворени поступак


Ознака: 05/20-С
Датум објављивања: 03.02.2020
Рок за подношење понуда: 18.02.2020 do 10:00h

Опширније

ЈНВВ - Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације, отворени поступак


Ознака: 08/20-С
Датум објављивања: 03.02.2020.
Рок за подношење понуда: 18.02.2020 do 10:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка посуђа и потрошног материјала за службу „Лабораторија“


Ознака: 109/19
Датум објављивања: 28.01.2020.
Рок за подношење понуда: 05.02.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка три комбинована путничко теретна возила бр. 07/20-С -отворени поступак


Ознака: 07/20-С
Датум објављивања: 27.01.2020.
Рок за подношење понуда: 26.02.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка мотоцикала, јнмв број 02/20


Ознака: 02/20
Датум објављивања: 24.01.2020.
Рок за подношење понуда: 03.02.2020. до 11:30h

Опширније

Набавка аутогума са вулканизерском услугом - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 01/20
Датум објављивања: 24.01.2020
Рок за подношење понуда: 03.02.2020 do 10:00h

Опширније

Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту - Отворени поступак 03/20-С


Ознака: 03/20-С
Датум објављивања: 24.01.2020
Рок за подношење понуда: 24.02.2020 do 10:30h

Опширније

ЈНВВ - Услуге интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација, отворени поступак


Ознака: 04/20-С
Датум објављивања: 23.01.2020
Рок за подношење понуда: 07.02.2020 do 12:30h

Опширније

ЈНМВ - Услуга техничког прегледа објеката


Ознака:112/19
Датум објављивања: 16.01.2020.
Рок за подношење понуда: 24.01.2020 do 10:00h

Опширније

Набавка електричне енергије - Отворени поступак.


Ознака: 02/20-С
Датум објављивања: 03.01.2020
Рок за подношење понуда: 20.01.2020 do 10:00h

Опширније

Јавна набавка велике вредности добара - Набавка горива


Ознака: 01/20-С
Датум објављивања: 03.01.2020.
Рок за подношење понуда: 20.01.2020. do 10:00h

Опширније