Јавне набавке 2020

Услуга сервисирања SCADA апликације водовода ,број јнмв 48/20 - јавна набавка мале вредности услуга


Ознака: 48/20
Датум објављивања: 18.06.2020
Рок за подношење понуда: 26.06.2020 do 11:00h

Опширније

Набавка течног кисеоника (O₂) јн.бр. 45/20, јавна набавка мале вредности


Ознака: 45/20
Датум објављивања: 17.06.2020.
Рок за подношење понуда: 25.06.2020. do 12:00h

Опширније

Набавка техничких гасова - ЈНМВ 42/20


Ознака: 42/20
Датум објављивања: 16.06.2020
Рок за подношење понуда: 24.06.2020 do 12:00h

Опширније

Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица, број јнмв 43/20.


Ознака: 43/20
Датум објављивања: 15.06.2020.
Рок за подношење понуда: 23.06.2020.do 10:00h

Опширније

Услуга поправке црева високог притиска - ЈНМВ 40/20


Ознака: 40/20
Датум објављивања: 12.06.2020
Рок за подношење понуда: 22.06.2020 do 10:30h

Опширније

Јавна набавка велике вредности услуга - Услуга добровољног пензионог осигурања у отвореном поступку


Ознака: 25/20-С
Датум објављивања: 11.06.2020.
Рок за подношење понуда: 26.06.2020. do 12:30h

Опширније

Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата - Отворени поступак 24/20-С


Ознака: 24/20-С
Датум објављивања: 11.06.2020
Рок за подношење понуда: 13.07.2020 do 10:30h

Опширније

Услуга сервисирања компресора јнбр. 39/20 - јавна набавка мале вредности


Ознака: 39/20
Датум објављивања: 11.06.2020.
Рок за подношење понуда: 19.06.2020. do 12,00h

Опширније

Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове - Отворени поступак бр. 26/20-С


Ознака: 26/20-С
Датум објављивања: 05.06.2020
Рок за подношење понуда: 06.07.2020 do 11:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуга кошења и одржавања зелених површина


Ознака: 38/20
Датум објављивања: 05.06.2020.
Рок за подношење понуда: 15.06.2020. do 10:30h

Опширније

ЈНВВ - Набавка грађевинског материјала - отворени поступак


Ознака: 22/20-С
Датум објављивања: 02.06.2020.
Рок за подношење понуда: 02.07.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка вакум црева за возила канализације јнбр. 35/20- јавна набавка мале вредности


Ознака: 35/20
Датум објављивања: 29.05.2020.
Рок за подношење понуда: 08.06.2020. do 11:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка клима уређаја


Ознака: 34/20
Датум објављивања: 29.05.2020.
Рок за подношење понуда: 08.06.2020. do 11:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуга медицине рада


Ознака: 32/20
Датум објављивања: 28.05.2020.
Рок за подношење понуда: 05.06.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка средстава за дезинфекцију воде - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 31/20
Датум објављивања: 27.05.2020
Рок за подношење понуда: 04.06.2020 do 10:00h

Опширније

Набавка електроматеријала ЈНБР:21/20-С - отворени поступак


Ознака: 21/20-С
Датум објављивања: 27.05.2020.
Рок за подношење понуда: 26.06.2020. do 10:00h

Опширније

Услугa сервисирања мерне опреме „SIEMENS“ и „ENDRESS+HAUSER“, јнмв бр.30/20


Ознака: 30/20
Датум објављивања: 22.05.2020.
Рок за подношење понуда: 01.06.2020. do 11:00h

Опширније

Набавка опреме за мерење неелектричних величина- сензори притиска, нивоа - ЈНМВ БР. 29/20


Ознака: 29/20
Датум објављивања: 22.05.2020
Рок за подношење понуда: 01.06.2020 do 10:30h

Опширније

Услуга техничког прегледа возила, број јнмв 28/20 - јавна набавка мале вредности услуга


Ознака: 28/20
Датум објављивања: 22.05.2020
Рок за подношење понуда: 01.06.2020 do 10:00h

Опширније

Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 27/20
Датум објављивања: 21.05.2020
Рок за подношење понуда: 29.05.2020 do 11:00h

Опширније

Набавка лиценци за софтвер, број јнмв 26/20 - јавна набавка мале вредности добара


Ознака: 26/20
Датум објављивања: 14.05.2020
Рок за подношење понуда: 26.05.2020 do 11:00h

Опширније

Набавка робе интерне кухиње, број јнмв 24/20


Ознака: 24/20
Датум објављивања: 13.05.2020.
Рок за подношење понуда: 21.05.2020. do 13:00h

Опширније

Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата - отворени поступак


Ознака: 20/20-С
Датум објављивања: 13.05.2020.
Рок за подношење понуда: 12.06.2020. до 10:00

Опширније

Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)-ЈНМВ 25/20


Ознака: 25/20
Датум објављивања: 13.05.2020
Рок за подношење понуда: 21.05.2020 do 10:30h

Опширније

Услуге сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха - ЈНМВ 22/20


Ознака: 22/20
Датум објављивања: 07.05.2020
Рок за подношење понуда: 15.05.2020 do 10:30h

Опширније

Услуга сервиса пумпи у ПС „Стари Штранд“- Отворени поступак бр. 19/20-С


Ознака: 19/20-С
Датум објављивања: 29.04.2020
Рок за подношење понуда: 29.05.2020 do 10:00h

Опширније

ЈНВВ - Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком, отворени поступак


Ознака: 18/20-С
Датум објављивања: 16.04.2020.
Рок за подношење понуда: 04.05.2020. do 11:00h

Опширније

Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман- ЈНМВ 20/20


Ознака: 20/20
Датум објављивања: 14.04.2020
Рок за подношење понуда: 22.04.2020 do 10:00h

Опширније

ЈНМВ - Набавка тонера и кертриџа


Ознака: 19/20
Датум објављивања: 13.04.2020.
Рок за подношење понуда: 21.04.2020 do 10:30h

Опширније

Набавка опреме за управљање технолошким процесима- Отворени поступак бр. 17/20-С


Ознака: 17/20-С
Датум објављивања: 09.04.2020
Рок за подношење понуда: 11.05.2020 do 10:00h

Опширније

Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата - Отворени поступак бр. 15/20-С


Ознака: 15/20-С
Датум објављивања: 01.04.2020
Рок за подношење понуда: 04.05.2020 do 10:30h

Опширније

Услуга праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења - ЈНМВ БР. 14/20


Ознака: 14/20
Датум објављивања: 26.03.2020
Рок за подношење понуда: 03.04.2020 do 10:00h

Опширније