Јавне набавке 2020

Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове - Отворени поступак бр. 26/20-С


Ознака: 26/20-С
Датум објављивања: 05.06.2020
Рок за подношење понуда: 06.07.2020 do 11:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуга кошења и одржавања зелених површина


Ознака: 38/20
Датум објављивања: 05.06.2020.
Рок за подношење понуда: 15.06.2020. do 10:30h

Опширније

ЈНВВ - Набавка грађевинског материјала - отворени поступак


Ознака: 22/20-С
Датум објављивања: 02.06.2020.
Рок за подношење понуда: 02.07.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка вакум црева за возила канализације јнбр. 35/20- јавна набавка мале вредности


Ознака: 35/20
Датум објављивања: 29.05.2020.
Рок за подношење понуда: 08.06.2020. do 11:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка клима уређаја


Ознака: 34/20
Датум објављивања: 29.05.2020.
Рок за подношење понуда: 08.06.2020. do 11:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуга медицине рада


Ознака: 32/20
Датум објављивања: 28.05.2020.
Рок за подношење понуда: 05.06.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка средстава за дезинфекцију воде - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 31/20
Датум објављивања: 27.05.2020
Рок за подношење понуда: 04.06.2020 do 10:00h

Опширније

Набавка електроматеријала ЈНБР:21/20-С - отворени поступак


Ознака: 21/20-С
Датум објављивања: 27.05.2020.
Рок за подношење понуда: 26.06.2020. do 10:00h

Опширније

Услугa сервисирања мерне опреме „SIEMENS“ и „ENDRESS+HAUSER“, јнмв бр.30/20


Ознака: 30/20
Датум објављивања: 22.05.2020.
Рок за подношење понуда: 01.06.2020. do 11:00h

Опширније

Набавка опреме за мерење неелектричних величина- сензори притиска, нивоа - ЈНМВ БР. 29/20


Ознака: 29/20
Датум објављивања: 22.05.2020
Рок за подношење понуда: 01.06.2020 do 10:30h

Опширније

Услуга техничког прегледа возила, број јнмв 28/20 - јавна набавка мале вредности услуга


Ознака: 28/20
Датум објављивања: 22.05.2020
Рок за подношење понуда: 01.06.2020 do 10:00h

Опширније

Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 27/20
Датум објављивања: 21.05.2020
Рок за подношење понуда: 29.05.2020 do 11:00h

Опширније

Набавка лиценци за софтвер, број јнмв 26/20 - јавна набавка мале вредности добара


Ознака: 26/20
Датум објављивања: 14.05.2020
Рок за подношење понуда: 26.05.2020 do 11:00h

Опширније

Набавка робе интерне кухиње, број јнмв 24/20


Ознака: 24/20
Датум објављивања: 13.05.2020.
Рок за подношење понуда: 21.05.2020. do 13:00h

Опширније

Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата - отворени поступак


Ознака: 20/20-С
Датум објављивања: 13.05.2020.
Рок за подношење понуда: 12.06.2020. до 10:00

Опширније

Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)-ЈНМВ 25/20


Ознака: 25/20
Датум објављивања: 13.05.2020
Рок за подношење понуда: 21.05.2020 do 10:30h

Опширније

Услуге сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха - ЈНМВ 22/20


Ознака: 22/20
Датум објављивања: 07.05.2020
Рок за подношење понуда: 15.05.2020 do 10:30h

Опширније

Услуга сервиса пумпи у ПС „Стари Штранд“- Отворени поступак бр. 19/20-С


Ознака: 19/20-С
Датум објављивања: 29.04.2020
Рок за подношење понуда: 29.05.2020 do 10:00h

Опширније

ЈНВВ - Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком, отворени поступак


Ознака: 18/20-С
Датум објављивања: 16.04.2020.
Рок за подношење понуда: 04.05.2020. do 11:00h

Опширније

Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман- ЈНМВ 20/20


Ознака: 20/20
Датум објављивања: 14.04.2020
Рок за подношење понуда: 22.04.2020 do 10:00h

Опширније

ЈНМВ - Набавка тонера и кертриџа


Ознака: 19/20
Датум објављивања: 13.04.2020.
Рок за подношење понуда: 21.04.2020 do 10:30h

Опширније

Набавка опреме за управљање технолошким процесима- Отворени поступак бр. 17/20-С


Ознака: 17/20-С
Датум објављивања: 09.04.2020
Рок за подношење понуда: 11.05.2020 do 10:00h

Опширније

Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата - Отворени поступак бр. 15/20-С


Ознака: 15/20-С
Датум објављивања: 01.04.2020
Рок за подношење понуда: 04.05.2020 do 10:30h

Опширније

Услуга праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења - ЈНМВ БР. 14/20


Ознака: 14/20
Датум објављивања: 26.03.2020
Рок за подношење понуда: 03.04.2020 do 10:00h

Опширније

Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије – ЈНВВ број 13/20 –С


Ознака: 13/20-С
Датум објављивања: 06.03.2020.
Рок за подношење понуда: 06.04.2020. do 10:30h

Опширније

ЈНВВ- Услуге интернет провајдера, отворени поступак


Ознака: 12/20-С
Датум објављивања: 05.03.2020.
Рок за подношење понуда: 20.03.2020. do 10:00h

Опширније

Услуге машинске обраде - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 12/20
Датум објављивања: 03.03.2020
Рок за подношење понуда: 12.03.2020 do 10:00h

Опширније

ЈНВВ -Набавка уља, мазива и антифриза, отворени поступак


Ознака: 10/20-С
Датум објављивања: 03.03.2020.
Рок за подношење понуда: 02.04.2020. do 10:00h

Опширније

Набавка канцеларијског намештаја,јнмв број 11/20


Ознака: 11/20
Датум објављивања: 28.02.2020.
Рок за подношење понуда: 09.03.2020. do 10:30h

Опширније

Услуге антикорозионе заштите - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 10/20
Датум објављивања: 26.02.2020
Рок за подношење понуда: 05.03.2020 do 10:00h

Опширније

Услуга сервиса и чишћења компензационе посуде, број јнмв 09/20 - јавна набавка мале вредности услуга


Ознака: 09/20
Датум објављивања: 20.02.2020
Рок за подношење понуда: 28.02.2020 do 11:00h

Опширније

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима


Ознака: 07/20
Датум објављивања: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020. do 10:30h

Опширније
EnglishGermanRussianSerbian