Javne nabavke 2020

Usluga servisa i čišćenja kompenzacione posude, broj jnmv 09/20 - javna nabavka male vrednosti usluga


Oznaka: 09/20
Datum objavljivanja: 20.02.2020
Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2020 do 11:00h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima


Oznaka: 07/20
Datum objavljivanja: 20.02.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2020. do 10:30h

Opširnije

Usluga produženja važnosti licence za softverski paket „WipWIN“ - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 08/20
Datum objavljivanja: 19.02.2020
Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2020 do 10:00h

Opširnije

Nabavka vozila sa izolacijom i rashladnim uređajem tovarnog prostora za potrebe uzorkovanja - JNMV 03/20


Oznaka: 03/20
Datum objavljivanja: 18.02.2020
Rok za podnošenje ponuda: 26.02.2020 do 10:30h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka osnovnih sredstava za službu "Laboratorija"


Oznaka: 06/20
Datum objavljivanja: 14.02.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 24.02.2020. do 12:00h

Opširnije

Nabavka rezervnih delova za vodomere, broj jnmv 05/20 - javna nabavka male vrednosti dobara


Oznaka: 05/20
Datum objavljivanja: 05.02.2020
Rok za podnošenje ponuda: 13.02.2020 do 11:00h

Opširnije

Nabavka sredstava za higijenu, jnmv br. 04/20


Oznaka: 04/2020
Datum objavljivanja: 05.02.2020
Rok za podnošenje ponuda: 13.02.2020 do 10:30h

Opširnije

Nabavka kamiona sa rukom br. 06/20-S- otvoreni postupak


Oznaka: 06/20-S
Datum objavljivanja: 03.02.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2020.do 11:00h

Opširnije

Nabavka teretnih vozila sa produženom kabinom i tovarnim sandukom - Otvoreni postupak


Oznaka: 05/20-S
Datum objavljivanja: 03.02.2020
Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2020 do 10:00h

Opširnije

JNVV - Nabavka dva specijalna vozila za potrebe vodovoda i kanalizacije, otvoreni postupak


Oznaka: 08/20-S
Datum objavljivanja: 03.02.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2020 do 10:30h

Opširnije

JNMV - Nabavka posuđa i potrošnog materijala za službu „Laboratorija“


Oznaka: 109/19
Datum objavljivanja: 28.01.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 05.02.2020. do 10:00h

Opširnije

Nabavka tri kombinovana putničko teretna vozila br. 07/20-S -otvoreni postupak


Oznaka: 07/20-S
Datum objavljivanja: 27.01.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 26.02.2020. do 10:00h

Opširnije

Nabavka motocikala, jnmv broj 02/20


Oznaka: 02/20
Datum objavljivanja: 24.01.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 03.02.2020. do 11:30h

Opširnije

Nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom - Javna nabavka male vrednosti dobara.


Oznaka: 01/20
Datum objavljivanja: 24.01.2020
Rok za podnošenje ponuda: 03.02.2020 do 10:00h

Opširnije

Nabavka radne odeće i obuće i sredstava za ličnu zaštitu - Otvoreni postupak 03/20-S


Oznaka: 03/20-S
Datum objavljivanja: 24.01.2020
Rok za podnošenje ponuda: 24.02.2020 do 10:30h

Opširnije

JNVV - Usluge integrisanog sistema zaštite objekata JKP Vodovod i kanalizacija, otvoreni postupak


Oznaka: 04/20-S
Datum objavljivanja: 23.01.2020
Rok za podnošenje ponuda: 07.02.2020 do 12:30h

Opširnije

JNMV - Usluga tehničkog pregleda objekata


Oznaka:112/19
Datum objavljivanja: 16.01.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 24.01.2020 do 10:00h

Opširnije

Nabavka električne energije - Otvoreni postupak.


Oznaka: 02/20-S
Datum objavljivanja: 03.01.2020
Rok za podnošenje ponuda: 20.01.2020 do 10:00h

Opširnije

Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva


Oznaka: 01/20-S
Datum objavljivanja: 03.01.2020.
Rok za podnošenje ponuda: 20.01.2020. do 10:00h

Opširnije
EnglishGermanRussianSerbian