Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“ – јавна набавка мале вредности бр. 79/20

Контакт центар