Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој у Буковцу – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 26-И-С/20

Ознака: 26-I-S/20

Датум објављивања: 06.01.2021.

Рок за подношење понуда: 14.01.2021. дo 09.30h

Позив за подношење понуда – 26-И-С-20

Одлука о додели уговора 26-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 26-И-С-20

Контакт центар