ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВИДОВДАНСКОЈ У БУКОВЦУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 03-И-С/20

Ознака: 03-I-S/20

Датум објављивања: 11.03.2020.

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 03-И-С-20

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 03-И-С-20

Контакт центар