Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала -II фаза квалификационог поступка.

Ознака: 18-И-С/20

Датум објављивања: 29.06.2020.

Рок за подношење понуда: 09.07.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 18-I-S-20

Одлука о додели уговора – 18-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору – 18-И-С-20

Контакт центар