ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЈУГОВИЋЕВО У НОВОМ САДУ (II–ФАЗА), СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА БР. 07-I/20

Ознака: 07-I/20

Датум објављивања: 19.11.2020.

Рок за подношење понуда: 30.11.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 07-И-20

Одлука о додели уговора 07-И-20

Обавештење о закљученом уговору – 07-И-20

Контакт центар