ЈНМВ – Услуге сервиса лабораторијске опреме, број 78/20

Ознака: 78/20

Датум објављивања: 25.09.2020.

Рок за подношење понуда: 05.10.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуде 78 20

Конкурсна документација 78 20

Одлука о додели уговора 78 20 08.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору 78 20

Контакт центар