Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге фиксног оператера

Ознака: 73/20

Датум објављивања: 21.07.2020.

Рок за подношење понуда: 29.07.2020. do 12.00h

Позив 73_20

Конкурсна документација 73_20

Одлука о додели уговора 73_20

Обавешење о закљученом уговору 73-20

Контакт центар