Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима

Ознака: 07/20

Датум објављивања: 20.02.2020.

Рок за подношење понуда: 28.02.2020. do 10.30h

Позив 07_20

Конкурсна документација 07_20

Одлука о додели уговора 07_20

Обавештење о закљученом уговору 07_20

Контакт центар