Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга израде пројектно техничке документације за заштиту рада озон генератора од промене мрежног напона

Ознака: 98/19

Датум објављивања: 03.01.2020.

Рок за подношење понуда: 13.01.2020. do 10,00h

Позив 98_19

Конкурсна документација 98_19

Одлука о додели уговора 98-19 27.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору 98-19

Контакт центар