Јавна набавка мале вредности добара – Набавка основних средстава за службу „Лабораторија“

Ознака: 06/20

Датум објављивања: 14.02.2020.

Рок за подношење понуда: 24.02.2020. do 12.00h

Позив 06_20

Конкурсна документација 06_20

Одлука о додели уговора 06 20  05.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору 06 20

Контакт центар