Javne nabavke 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

JAVNA NABAVKA 25/17-S

I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacije

Opširnije

JAVNA NABAVKA 32/18-S

I faza kvalifikacionog postupka - izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mreže i objekata vodovoda i kanalizacije na području Grada Novog Sada - jnvv - 32/18-S

Opširnije

JNVV - Usluge internet provajdera, otvoreni postupak


Oznaka: 09/19-S
Datum objavljivanja: 22.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 11.03.2019. do 10:30h

Opširnije

Izvođenje radova na zameni aluminijumske, pvc i drvene stolarije – otvoreni postupak, jn br 07/19 –S ,


Oznaka: 07/19-S
Datum objavljivanja: 20.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 22.03.2019. do 10:30h

Opširnije

Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće i sredstava za ličnu zaštitu - rezervisana nabavka


Oznaka: 06/19-S
Datum objavljivanja: 14.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 18.03.2019. do 10:00h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom


Oznaka: 04/19
Datum objavljivanja: 13.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 21.02.2019. do 12:00h

Opširnije

Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora na filterima 4, 7, 8 i 12 (komplet) u SFS - Otvoreni postupak 05-19-S


Oznaka: 05/2019-S
Datum objavljivanja: 13.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 15.03.2019 do 11:30h

Opširnije

Nabavka automatskih vatrogasnih aparata - Javna nabavka male vrednosti dobara.


Oznaka: 05/19
Datum objavljivanja: 13.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 21.02.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluge integrisanog sistema zaštite objekata JKP Vodovod i kanalizacija- Otvoreni postupak -


Oznaka: 04/19-S
Datum objavljivanja:08.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 25.02.2019. do 10:30h

Opširnije

JNMV - Usluge monitoringa parametara životne sredine


Oznaka: 01/19
Datum objavljivanja: 28.01.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 05.02.2019. do 11:30h

Opširnije

Nabavka sredstava za higijenu - JNMV 02/19


Oznaka: 02/2019
Datum objavljivanja: 25.01.2019
Rok za podnošenje ponuda: 04.02.2019 do 10:30h

Opširnije

Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva


Oznaka: 02/19-S
Datum objavljivanja: 22.01.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 06.02.2019. do 13:00h

Opširnije

Otvoreni postupak - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije


Oznaka: 47/18-S
Datum objavljivanja: 18.01.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2019. do 10:00h

Opširnije

JNMV - Nabavka posuđa i potrošnog materijala za službu „Laboratorija“


Oznaka: 99/18
Datum objavljivanja: 15.01.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 23.01.2019 do 11:30h

Opširnije

Nabavka električne energije - Otvoreni postupak.


Oznaka: 01/19-S
Datum objavljivanja: 08.01.2019
Rok za podnošenje ponuda: 23.01.2019 do 13:00h

Opširnije
EnglishGermanRussianSerbian