Јавне набавке 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

ЈАВНА НАБАВКА 25/17-С

I фаза квалификационог поступка за јавну набавку услуга - Пружање услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 32/18-С

I фаза квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада - јнвв - 32/18-С

Опширније

ЈНВВ - Услуге интернет провајдера, отворени поступак


Ознака: 09/19-С
Датум објављивања: 22.02.2019.
Рок за подношење понуда: 11.03.2019. do 10:30h

Опширније

Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије – отворени поступак, јн бр 07/19 –С ,


Ознака: 07/19-С
Датум објављивања: 20.02.2019.
Рок за подношење понуда: 22.03.2019. do 10:30h

Опширније

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка аутогума са вулканизерском услугом


Ознака: 04/19
Датум објављивања: 13.02.2019.
Рок за подношење понуда: 21.02.2019. do 12:00h

Опширније

Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 (комплет) у СФС - Отворени поступак 05-19-С


Ознака: 05/2019-С
Датум објављивања: 13.02.2019
Рок за подношење понуда: 15.03.2019 do 11:30h

Опширније

Набавка аутоматских ватрогасних апарата - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 05/19
Датум објављивања: 13.02.2019
Рок за подношење понуда: 21.02.2019 do 10:00h

Опширније

Услуге интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација- Отворени поступак -


Ознака: 04/19-С
Датум објављивања:08.02.2019.
Рок за подношење понуда: 25.02.2019. do 10:30h

Опширније

ЈНМВ - Услуге мониторинга параметара животне средине


Ознака: 01/19
Датум објављивања: 28.01.2019.
Рок за подношење понуда: 05.02.2019. do 11:30h

Опширније

Набавка средстава за хигијену - ЈНМВ 02/19


Ознака: 02/2019
Датум објављивања: 25.01.2019
Рок за подношење понуда: 04.02.2019 do 10:30h

Опширније

Јавна набавка велике вредности добара - Набавка горива


Ознака: 02/19-С
Датум објављивања: 22.01.2019.
Рок за подношење понуда: 06.02.2019. do 13:00h

Опширније

Отворени поступак - Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације


Ознака: 47/18-С
Датум објављивања: 18.01.2019.
Рок за подношење понуда: 18.02.2019. do 10:00h

Опширније

ЈНМВ - Набавка посуђа и потрошног материјала за службу „Лабораторија“


Ознака: 99/18
Датум објављивања: 15.01.2019.
Рок за подношење понуда: 23.01.2019 do 11:30h

Опширније

Набавка електричне енергије - Отворени поступак.


Ознака: 01/19-С
Датум објављивања: 08.01.2019
Рок за подношење понуда: 23.01.2019 do 13:00h

Опширније