Javne nabavke 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

JAVNA NABAVKA 25/17-S

I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacije

Opširnije

JAVNA NABAVKA 32/18-S

I faza kvalifikacionog postupka - izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mreže i objekata vodovoda i kanalizacije na području Grada Novog Sada - jnvv - 32/18-S

Opširnije

Usluga popravke creva visokog pritiska-JNMV 45/19


Oznaka: 45/2019
Datum objavljivanja: 24.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 03.06.2019 do 10:30h

Opširnije

JNMV - Nabavka kancelarijskog nameštaja


Oznaka: 44/19
Datum objavljivanja: 24.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 03.06.2019 do 11:30h

Opširnije

Nabavka i montaža opreme za monitoring vibracija u PS Institut- JNMV 39/19


Oznaka: 39/2019
Datum objavljivanja: 21.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 29.05.2019 do 11:00h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisiranja radio komunikacione opreme


Oznaka: 42/19
Datum objavljivanja: 21.05.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 29.05.2019. do 10:30h

Opširnije

Usluga izrade klijentske aplikacije i prikaz podataka sa postojeće „WipWIN aplikacije“ - Otvoreni postupak.


Oznaka: 16/19-S
Datum objavljivanja: 20.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 19.06.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka i ugradnja regulacionih zatvarača u PS kod crkve u Ledincima-JNMV 38/19


Oznaka: 38/2019
Datum objavljivanja: 16.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 24.05.2019 do 11:00h

Opširnije

JNMV - Usluga nadogradnje regulaciono-upravljačkih panela


Oznaka: 41/19
Datum objavljivanja: 16.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 24.05.2019 do 10:30h

Opširnije

Nabavka rezervnih delova za vodomere, broj jnmv 36/19


Oznaka: 36/19 Datum objavljivanja: 15.05.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 23.05.2019. do 10.30

Opširnije

Usluga servisiranja mašina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama-JNMV 37/19


Oznaka: 37/2019
Datum objavljivanja: 15.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 27.05.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluga iznajmljivanja samohodne dizalice i paletara - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 40/2019
Datum objavljivanja: 14.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 23.05.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluga produženja garancija i održavanja virtuelne infrastrukture (ESXI serveri, FC switch i 3Par storage) - JNMV 35/19


Oznaka: 35/2019
Datum objavljivanja: 10.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 20.05.2019 do 10:30h

Opširnije

Nabavka sredstava za dezinfekciju vode - Javna nabavka male vrednosti dobara.


Oznaka: 34/19
Datum objavljivanja: 09.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 20.05.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka rezervnih pumpi i pumpnih agregata- broj jnmv 32/19


Oznaka: 32/19
Datum objavljivanja: 09.05.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 17.05.2019. do 10:30h

Opširnije

Usluga tehničkog pregleda vozila - JNMV 33/19


Oznaka: 33/2019
Datum objavljivanja: 03.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 13.05.2019 do 12:00h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluga medicine rada


Oznaka: 30/19
Datum objavljivanja: 25.04.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 03.05.2019. do 11:00h

Opširnije

Nabavka elektromaterijala - otvoreni postupak


Oznaka: 18/19-S
Datum objavljivanja: 24.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 24.05.2019. do 09:30h

Opširnije

Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene - otvoreni postupak


Oznaka: 17/19-S
Datum objavljivanja: 17.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 17.05.2019. do 13:00h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluga vršenja projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji NGC 1


Oznaka: 31/19
Datum objavljivanja: 16.04.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 24.04.2019. do 11:00h

Opširnije

Nabavka i montaža kontejnerskih modula-Otvoreni postupak 46/18-S


Oznaka: 46/2018-S
Datum objavljivanja: 16.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 16.05.2019 do 10:30h

Opširnije

JNMV - Nabavka osnovnih sredstava za službu „Laboratorija“


Oznaka: 29/19
Datum objavljivanja: 11.04.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 19.04.2019 do 12:00h

Opširnije

Usluga posredovanja u obezbeđenju karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja- JNMV 28/19


Oznaka: 28/2019
Datum objavljivanja: 09.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 17.04.2019 do 11:00h

Opširnije

Nabavka i ugradnja regulacione opreme za zatvarač DN900 u PS Novi Štrand-JNMN 23/19


Oznaka: 23/2019
Datum objavljivanja: 08.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 16.04.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluga servisiranja regulacionih zatvarača -Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 25/19
Datum objavljivanja: 05.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 15.04.2019 do 11:00h

Opširnije

Usluga servisiranja merne opreme „SIEMENS“ i „ENDRESS+HAUSER“ - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 24/19
Datum objavljivanja: 05.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 15.04.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluga servisiranja kompresora- JNMV 26/19


Oznaka: 26/2019
Datum objavljivanja: 04.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 12.04.2019 do 12:00h

Opširnije

Nabavka licenci za softver- Otvoreni postupak 15/19-S


Oznaka: 15/2019-S
Datum objavljivanja: 04.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 06.05.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka licenci za rad sa PLC kontrolerima „SIMENS“-JNMV 22/19


Oznaka: 22/2019
Datum objavljivanja: 02.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 10.04.2019 do 12:30h

Opširnije

Usluga implementacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kanalizacioni InVIEW Web SCADA sistem-JNMV 21/19


Oznaka: 21/2019
Datum objavljivanja: 01.04.2019
Rok za podnošenje ponuda: 09.04.2019 do 11:30h

Opširnije

JNMV - Usluga servisiranja elektromotora pumpnih agregata


Oznaka: 19/19
Datum objavljivanja:29.03.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 08.04.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka tonera i ketridža-JNMV 20/19


Oznaka: 20/2019
Datum objavljivanja: 28.03.2019
Rok za podnošenje ponuda: 05.04.2019 do 11:00h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja prohromskih merdevina sa leđobranom i demontažnih merdevina sa stopom


Oznaka: 17/19
Datum objavljivanja: 27.03.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 04.04.2019. do 13:00h

Opširnije

Usluga održavanja licenci za video nadzor-JNMV 18/19


Oznaka: 18/2019
Datum objavljivanja: 27.03.2019
Rok za podnošenje ponuda: 04.04.2019 do 12:30h

Opširnije

Nabavka robe interne kuhinje - JNMV 16/19


Oznaka: 16/2019
Datum objavljivanja: 26.03.2019
Rok za podnošenje ponuda: 03.04.2019 do 11:30h

Opširnije

Javna nabavka usluga - Usluga održavanja stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva


Oznaka: 14/19-S
Datum objavljivanja: 15.03.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 25.03.2019. do 11:30h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisa klima uređaja i odvlaživača vazduha


Oznaka: 11/19
Datum objavljivanja: 11.03.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 19.11.2019. do 13:30h

Opširnije

JNMV - Nabavka opreme za merenje neelektričnih veličina


Oznaka: 14/19
Datum objavljivanja: 11.03.2019
Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2019. do 11:30h

Opširnije

Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima-JNMV 13/19


Oznaka: 13/2019
Datum objavljivanja: 11.03.2019
Rok za podnošenje ponuda: 19.03.2019 do 10:30h

Opširnije

Nabavka klima uređaja - Javna nabavka male vrednosti dobara.


Oznaka: 15/19
Datum objavljivanja: 08.03.2019
Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2019 do 11:00h

Opširnije

Javna nabavka velike vrednosti usluga – Usluga angažovanja radnika na privremeno-povremenim poslovima u otvorenom postupku


Oznaka: 11/19-2019
Datum objavljivanja: 07.03.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 22.03.2019. do 13:30h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti radova – Izvođenje radova na izgradnji platoa na lokalitetu „Adice“


Oznaka: 12/19
Datum objavljivanja: 28.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 11.03.2019. do 11:00h

Opširnije

Usluga servisiranja mašina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama -Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 07/2019
Datum objavljivanja: 27.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 12.03.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka teretnih vozila sa produženom kabinom i tovarnim sandukom-Otvoreni postupak br. 08/19-S


Oznaka: 08/2019-S
Datum objavljivanja: 26.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 28.03.2019 do 12:00h

Opširnije

Usluga pranja i dezinfikovanja retenzionog rezervoara na aeratoru-JNMV 09/19


Oznaka: 09/2019
Datum objavljivanja: 26.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 06.03.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluga čišćenja rezervoara ispod NFS, jnmv 08/19


Oznaka: 08/19
Datum objavljivanja: 26.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda:06.03.2019. do 10,00h

Opširnije

Usluga ispitivanja elektroizolacione opreme i instalacija-JNMV 10/19


Oznaka: 10/2019
Datum objavljivanja: 26.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 06.03.2019 do 10:00h

Opširnije

Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza u otvorenom postupku


Oznaka: 10/19-S
Datum objavljivanja: 25.02.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 27.03.2019. do 11:30h

Opširnije

Usluga održavanja hlornih stanica- JNMV 06/19


Oznaka: 06/2019
Datum objavljivanja: 25.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 05.03.2019 do 11:30h

Opširnije
EnglishGermanRussianSerbian