Јавне набавке 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

ЈАВНА НАБАВКА 25/17-С

I фаза квалификационог поступка за јавну набавку услуга - Пружање услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 32/18-С

I фаза квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада - јнвв - 32/18-С

Опширније

Услуга поправке црева високог притиска-ЈНМВ 45/19


Ознака: 45/2019
Датум објављивања: 24.05.2019
Рок за подношење понуда: 03.06.2019 do 10:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка канцеларијског намештаја


Ознака: 44/19
Датум објављивања: 24.05.2019
Рок за подношење понуда: 03.06.2019 do 11:30h

Опширније

Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Институт- ЈНМВ 39/19


Ознака: 39/2019
Датум објављивања: 21.05.2019
Рок за подношење понуда: 29.05.2019 do 11:00h

Опширније

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга сервисирања радио комуникационе опреме


Ознака: 42/19
Датум објављивања: 21.05.2019.
Рок за подношење понуда: 29.05.2019. do 10:30h

Опширније

Набавка и уградња регулационих затварача у ПС код цркве у Лединцима-ЈНМВ 38/19


Ознака: 38/2019
Датум објављивања: 16.05.2019
Рок за подношење понуда: 24.05.2019 do 11:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуга надоградње регулационо-управљачких панела


Ознака: 41/19
Датум објављивања: 16.05.2019
Рок за подношење понуда: 24.05.2019 do 10:30h

Опширније

Набавка резервних делова за водомере, број јнмв 36/19


Ознака: 36/19 Датум објављивања: 15.05.2019.
Рок за подношење понуда: 23.05.2019. do 10.30

Опширније

Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама-ЈНМВ 37/19


Ознака: 37/2019
Датум објављивања: 15.05.2019
Рок за подношење понуда: 27.05.2019 do 10:30h

Опширније

Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 40/2019
Датум објављивања: 14.05.2019
Рок за подношење понуда: 23.05.2019 do 10:00h

Опширније

Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXI serveri, FC switch i 3Par storage) - ЈНМВ 35/19


Ознака: 35/2019
Датум објављивања: 10.05.2019
Рок за подношење понуда: 20.05.2019 do 10:30h

Опширније

Набавка средстава за дезинфекцију воде - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 34/19
Датум објављивања: 09.05.2019
Рок за подношење понуда: 20.05.2019 do 10:00h

Опширније

Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата- број јнмв 32/19


Ознака: 32/19
Датум објављивања: 09.05.2019.
Рок за подношење понуда: 17.05.2019. do 10:30h

Опширније

Услуга техничког прегледа возила - ЈНМВ 33/19


Ознака: 33/2019
Датум објављивања: 03.05.2019
Рок за подношење понуда: 13.05.2019 do 12:00h

Опширније

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга медицине рада


Ознака: 30/19
Датум објављивања: 25.04.2019.
Рок за подношење понуда: 03.05.2019. do 11:00h

Опширније

Набавка електроматеријала - отворени поступак


Ознака: 18/19-С
Датум објављивања: 24.04.2019
Рок за подношење понуда: 24.05.2019. do 09:30h

Опширније

Набавка и монтажа контејнерских модула-Отворени поступак 46/18-С


Ознака: 46/2018-С
Датум објављивања: 16.04.2019
Рок за подношење понуда: 16.05.2019 do 10:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка основних средстава за службу „Лабораторија“


Ознака: 29/19
Датум објављивања: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019 do 12:00h

Опширније

Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања- ЈНМВ 28/19


Ознака: 28/2019
Датум објављивања: 09.04.2019
Рок за подношење понуда: 17.04.2019 do 11:00h

Опширније

Набавка и уградња регулационе опреме за затварач ДН900 у ПС Нови Штранд-ЈНМН 23/19


Ознака: 23/2019
Датум објављивања: 08.04.2019
Рок за подношење понуда: 16.04.2019 do 10:30h

Опширније

Услуга сервисирања регулационих затварача -Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 25/19
Датум објављивања: 05.04.2019
Рок за подношење понуда: 15.04.2019 do 11:00h

Опширније

Услугa сервисирања мерне опреме „SIEMENS“ и „ENDRESS+HAUSER“ - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 24/19
Датум објављивања: 05.04.2019
Рок за подношење понуда: 15.04.2019 do 10:00h

Опширније

Услуга сервисирања компресора- ЈНМВ 26/19


Ознака: 26/2019
Датум објављивања: 04.04.2019
Рок за подношење понуда: 12.04.2019 do 12:00h

Опширније

Набавка лиценци за софтвер- Отворени поступак 15/19-С


Ознака: 15/2019-С
Датум објављивања: 04.04.2019
Рок за подношење понуда: 06.05.2019 do 10:00h

Опширније

Набавка лиценци за рад са PLC контролерима „SIMENS“-ЈНМВ 22/19


Ознака: 22/2019
Датум објављивања: 02.04.2019
Рок за подношење понуда: 10.04.2019 do 12:30h

Опширније

ЈНМВ - Услугa сервисирања електромотора пумпних агрегата


Ознака: 19/19
Датум објављивања:29.03.2019.
Рок за подношење понуда: 08.04.2019 do 10:00h

Опширније

Набавка тонера и кетриџа-ЈНМВ 20/19


Ознака: 20/2019
Датум објављивања: 28.03.2019
Рок за подношење понуда: 05.04.2019 do 11:00h

Опширније

Услуга одржавања лиценци за видео надзор-ЈНМВ 18/19


Ознака: 18/2019
Датум објављивања: 27.03.2019
Рок за подношење понуда: 04.04.2019 do 12:30h

Опширније

Набавка робе интерне кухиње - ЈНМВ 16/19


Ознака: 16/2019
Датум објављивања: 26.03.2019
Рок за подношење понуда: 03.04.2019 do 11:30h

Опширније

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха


Ознака: 11/19
Датум објављивања: 11.03.2019.
Рок за подношење понуда: 19.11.2019. do 13:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка опреме за мерење неелектричних величина


Ознака: 14/19
Датум објављивања: 11.03.2019
Рок за подношење понуда: 21.03.2019. do 11:30h

Опширније

Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима-ЈНМВ 13/19


Ознака: 13/2019
Датум објављивања: 11.03.2019
Рок за подношење понуда: 19.03.2019 do 10:30h

Опширније

Набавка клима уређаја - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 15/19
Датум објављивања: 08.03.2019
Рок за подношење понуда: 21.03.2019 do 11:00h

Опширније

Јавна набавка мале вредности радова – Извођење радова на изградњи платоа на локалитету „Адице“


Ознака: 12/19
Датум објављивања: 28.02.2019.
Рок за подношење понуда: 11.03.2019. do 11:00h

Опширније

Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком-Отворени поступак бр. 08/19-С


Ознака: 08/2019-С
Датум објављивања: 26.02.2019
Рок за подношење понуда: 28.03.2019 do 12:00h

Опширније

Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на аератору-ЈНМВ 09/19


Ознака: 09/2019
Датум објављивања: 26.02.2019
Рок за подношење понуда: 06.03.2019 do 10:30h

Опширније

Услуга чишћења резервоара испод НФС, јнмв 08/19


Ознака: 08/19
Датум објављивања: 26.02.2019.
Рок за подношење понуда:06.03.2019. do 10,00h

Опширније

Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација-ЈНМВ 10/19


Ознака: 10/2019
Датум објављивања: 26.02.2019
Рок за подношење понуда: 06.03.2019 do 10:00h

Опширније

Јавна набавка велике вредности добара - Набавка уља, мазива и антифриза у отвореном поступку


Ознака: 10/19-С
Датум објављивања: 25.02.2019.
Рок за подношење понуда: 27.03.2019. do 11:30h

Опширније

Услуга одржавања хлорних станица- ЈНМВ 06/19


Ознака: 06/2019
Датум објављивања: 25.02.2019
Рок за подношење понуда: 05.03.2019 do 11:30h

Опширније