Javne nabavke 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

JAVNA NABAVKA 25/17-S

I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacije

Opširnije

JAVNA NABAVKA 32/18-S

I faza kvalifikacionog postupka - izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mreže i objekata vodovoda i kanalizacije na području Grada Novog Sada - jnvv - 32/18-S

Opširnije

Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala- 29/19-S - Otvoreni postupak


Oznaka: 29/19-S
Datum objavljivanja: 26.08.2019
Rok za podnošenje ponuda: 25.09.2019 do 12:00h

Opširnije

Nabavka alata- 31/19-S - Otvoreni postupak


Oznaka: 31/2019-S
Datum objavljivanja: 25.09.2019
Rok za podnošenje ponuda: 25.10.2019 do 11:00h

Opširnije

Usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 78/19
Datum objavljivanja: 12.09.2019
Rok za podnošenje ponuda: 20.09.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka elektro,hidromašinskih delova za održavanje specijalnih vozila za čišćenje kanalizacije-JNMV 73/19


Oznaka: 73/2019
Datum objavljivanja: 26.08.2019
Rok za podnošenje ponuda: 03.09.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluge havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova - JNMV br. 77/19


Oznaka: 77/2019
Datum objavljivanja: 06.09.2019
Rok za podnošenje ponuda: 16.09.2019 do 10:30h

Opširnije

Nabavka štampanog materijala“ – Javna nabavka broj 30/19–S


Oznaka: 30/19-S
Datum objavljivanja: 06.09.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 27.09.2019 do 11:00h

Opširnije

Usluga servisa, popravke i ispitivanja dizalica u objektima preduzeća - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 75/19
Datum objavljivanja: 06.09.2019
Rok za podnošenje ponuda: 16.09.2019 do 10:00h

Opširnije

USLUGA PRAĆENJA VOZILA - GPS -JNMV 76/19


Oznaka: 76/2019
Datum objavljivanja: 05.09.2019
Rok za podnošenje ponuda: 13.09.2019 do 12:30h

Opširnije

JNMV - Nabavka i ugradnja led rasvete u Staroj i Novoj filter stanici


Oznaka:74/19
Datum objavljivanja: 04.09.2019
Rok za podnošenje ponuda: 16.09.2019. do 12:00h

Opširnije

JNMV - Nabavka čvrstih i tečnih hemikalija za službu „Laboratorija”


Oznaka: 70/19
Datum objavljivanja: 16.08.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 26.08.2019. do 12:00h

Opširnije

Usluga održavanja putničkih vozila - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 71/19
Datum objavljivanja: 14.08.2019
Rok za podnošenje ponuda: 22.08.2019 do 10:30h

Opširnije

Nabavka uređaja i aparata za elektro, mašinske i građevinske radove- Otvoreni postupak 27/19-S


Oznaka: 27/2019-S
Datum objavljivanja: 09.08.2019
Rok za podnošenje ponuda: 09.09.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluge mašinske obrade - Javne nabavke male vrednosti usluga


Oznaka: 69/19
Datum objavljivanja: 08.08.2019
Rok za podnošenje ponuda: 16.08.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluga iznajmljivanja Cloud servisa za skladištenje rezervnih kopija -JNMV 67/19


Oznaka: 67/2019
Datum objavljivanja: 30.07.2019
Rok za podnošenje ponuda: 07.08.2019 do 12:00h

Opširnije

Javna nabavka dobara - Nabavka radne odeće i obuće i sredstava ua ličnu zaštitu - faza 2 u otvorenom postupku


Oznaka: 26/19-S
Datum objavljivanja: 29.07.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 28.08.2019. do 10:30h

Opširnije

JNVV - Izvođenje radova na regeneraciji bunara BHD 4, 6 i 10 na izvorištu „Ratno ostrvo“ sa nabavkom i ugradnjom materijala


Oznaka: 25/19-S
Datum objavljivanja: 29.07.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 28.08.2019. do 10:00h

Opširnije

JNMV - Usluge fiksnog operatera


Oznaka: 66/19
Datum objavljivanja: 24.07.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 01.08.2019. do 10:30h

Opširnije

Usluga implementacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kanalizacioni InVIEW Web SCADA sistem-JNMV 64/19


Oznaka: 64/2019
Datum objavljivanja: 23.07.2019
Rok za podnošenje ponuda: 31.07.2019 do 10:30h

Opširnije

JNMV - Nabavka rezervnih pumpi i pumpnih agregata


Oznaka: 63/19
Datum objavljivanja: 22.07.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 30.07.2019. do 10:00h

Opširnije

JNMV - Usluge monitoringa kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda


Oznaka: 62/19
Datum objavljivanja: 18.07.2019
Rok za podnošenje ponuda: 31.07.2019. do 11:30h

Opširnije

Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga servisa i održavanja pogona za prečišćavanje otpadnih voda u otvorenom postupku


Oznaka: 20/19-S
Datum objavljivanja: 17.07.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 16.08.2019. do 11:30h

Opširnije

Usluga izrade elaborata saobraćajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest - II Faza Kvalifikacionog postupka -13-I-S/19


Oznaka: 13-I-S/2019
Datum objavljivanja: 09.07.2019
Rok za podnošenje ponuda: 17.07.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluge monitoringa kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode - JNMV 61/19


Oznaka: 61/2019
Datum objavljivanja: 12.07.2019
Rok za podnošenje ponuda: 22.07.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka građevinskog materijala - JNVV


Oznaka: 24/19-S
Datum objavljivanja: 16.07.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 15.08.2019. do 12:00h

Opširnije

Nabavka kancelarijskog materijala - JNMV 60/19


Oznaka: 60/2019
Datum objavljivanja: 03.07.2019
Rok za podnošenje ponuda: 11.07.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluge mobilnog operatera - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 56/19
Datum objavljivanja: 01.07.2019
Rok za podnošenje ponuda: 08.07.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluga održavanja teretnih vozila - Otvoreni postupak 23/19-S


Oznaka: 23/2019-S
Datum objavljivanja: 28.06.2019
Rok za podnošenje ponuda: 29.07.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluga održavanja i servisiranja sistema za ozonizaciju - JNMV 59/19


Oznaka: 59/2019
Datum objavljivanja: 28.06.2019
Rok za podnošenje ponuda: 08.07.2019 do 12:00h

Opširnije

Usluga iznajmljivanja samohodne dizalice i paletara - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 58/19
Datum objavljivanja: 25.06.2019
Rok za podnošenje ponuda: 03.07.2019 do 10:00h

Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga - Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki


Oznaka: 57/19
Datum objavljivanja: 20.06.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 28.06.2019. do 11:30h

Opširnije

Izvođenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije - II faza kvalifikacionog postupka


Oznaka: 14-I-S/19
Datum objavljivanja:14.06.2019
Rok za podnošenje ponuda: 24.06.2019. do 10:30h

Opširnije

Usluge održavanja opreme i softvera za kontrolu rada 17 pumpnih stanica, jnmv,broj 55/19


Oznaka: 55/19
Datum objavljivanja: 13.06.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 21.06.2019.do 10:30h

Opširnije

Javna nabavka usluga - Usluga dobrovoljnog penzionog osiguranja u otvorenom postupku


Oznaka: 21/19-S
Datum objavljivanja: 07.06.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 24.06.2019. do 11:30h

Opširnije

Nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija za čišćenje kanalizacione mreže - Javna nabavka male vrednosti dobara.


Oznaka: 52/19
Datum objavljivanja: 06.06.2019
Rok za podnošenje ponuda: 14.06.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka bele tehnike, jnmv ,broj 48/19


Oznaka: 48/19
Datum objavljivanja: 05.06.2019. Rok za podnošenje ponuda: 13.06.2019. do 11:00h

Opširnije

JNMV - Usluga košenja i održavanja zelenih površina


Oznaka: 53/19
Datum objavljivanja: 05.06.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 13.06.2019. do 10:30h

Opširnije

Nabavka vakum creva za vozila kanalizacije - JNMV 51/19


Oznaka: 51/2019
Datum objavljivanja: 03.06.2019
Rok za podnošenje ponuda: 13.06.2019 do 12:00h

Opširnije

Usluga ispitivanja kvaliteta otpadnih i prečišćenih voda na pogonima za prečišćavanje otpadnih voda, broj jnmv 50/19.


Oznaka: 50/19
Datum objavljivanja: 31.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 10.06.2019. do 10:30h

Opširnije

JNMV - Nabavka tečnog kiseonika


Oznaka: 47/19
Datum objavljivanja: 31.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 10.06.2019.do 10.00 časova

Opširnije

Nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima - Otvoreni postupak.


Oznaka: 19-19-S
Datum objavljivanja: 31.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 01.07.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka tehničkih gasova-JNMV 49/19


Oznaka: 49/2019
Datum objavljivanja: 30.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 07.06.2019 do 11:30h

Opširnije

Usluga servisiranja SCADA aplikacije vodovoda - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 43/19
Datum objavljivanja: 30.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 07.06.2019 do 10:00h

Opširnije

Geodetske usluge - JNMV 46/19


Oznaka: 46/2019
Datum objavljivanja: 29.05.2019
Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2019 do 10:00h

Opširnije
EnglishGermanRussianSerbian