Јавне набавке 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

ЈАВНА НАБАВКА 25/17-С

I фаза квалификационог поступка за јавну набавку услуга - Пружање услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 32/18-С

I фаза квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада - јнвв - 32/18-С

Опширније

Набавка водоводног и канализационог материјала- 29/19-С - Отворени поступак


Ознака: 29/19-С
Датум објављивања: 26.08.2019
Рок за подношење понуда: 25.09.2019 do 12:00h

Опширније

Набавка алата- 31/19-С - Отворени поступак


Ознака: 31/2019-С
Датум објављивања: 25.09.2019
Рок за подношење понуда: 25.10.2019 do 11:00h

Опширније

Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова - ЈНМВ бр. 77/19


Ознака: 77/2019
Датум објављивања: 06.09.2019
Рок за подношење понуда: 16.09.2019 do 10:30h

Опширније

Набавка штампаног материјала“ – Јавна набавка број 30/19–С


Ознака: 30/19-С
Датум објављивања: 06.09.2019.
Рок за подношење понуда: 27.09.2019 do 11:00h

Опширније

УСЛУГА ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА - GPS -JNMV 76/19


Ознака: 76/2019
Датум објављивања: 05.09.2019
Рок за подношење понуда: 13.09.2019 do 12:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици


Ознака:74/19
Датум објављивања: 04.09.2019
Рок за подношење понуда: 16.09.2019. do 12:00h

Опширније

ЈНМВ - Набавка чврстих и течних хемикалија за службу „Лабораторија”


Ознака: 70/19
Датум објављивања: 16.08.2019.
Рок за подношење понуда: 26.08.2019. do 12:00h

Опширније

Услуга одржавања путничких возила - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 71/19
Датум објављивања: 14.08.2019
Рок за подношење понуда: 22.08.2019 do 10:30h

Опширније

Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове- Отворени поступак 27/19-С


Ознака: 27/2019-С
Датум објављивања: 09.08.2019
Рок за подношење понуда: 09.09.2019 do 10:00h

Опширније

Услуге машинске обраде - Јавне набавке мале вредности услуга


Ознака: 69/19
Датум објављивања: 08.08.2019
Рок за подношење понуда: 16.08.2019 do 10:00h

Опширније

Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија -ЈНМВ 67/19


Ознака: 67/2019
Датум објављивања: 30.07.2019
Рок за подношење понуда: 07.08.2019 do 12:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуге фиксног оператера


Ознака: 66/19
Датум објављивања: 24.07.2019.
Рок за подношење понуда: 01.08.2019. do 10:30h

Опширније

ЈНМВ - Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата


Ознака: 63/19
Датум објављивања: 22.07.2019.
Рок за подношење понуда: 30.07.2019. do 10:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода


Ознака: 62/19
Датум објављивања: 18.07.2019
Рок за подношење понуда: 31.07.2019. do 11:30h

Опширније

Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде - ЈНМВ 61/19


Ознака: 61/2019
Датум објављивања: 12.07.2019
Рок за подношење понуда: 22.07.2019 do 10:00h

Опширније

Набавка грађевинског материјала - ЈНВВ


Ознака: 24/19-С
Датум објављивања: 16.07.2019.
Рок за подношење понуда: 15.08.2019. do 12:00h

Опширније

Набавка канцеларијског материјала - ЈНМВ 60/19


Ознака: 60/2019
Датум објављивања: 03.07.2019
Рок за подношење понуда: 11.07.2019 do 10:30h

Опширније

Услуге мобилног оператера - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 56/19
Датум објављивања: 01.07.2019
Рок за подношење понуда: 08.07.2019 do 10:00h

Опширније

Услуга одржавања теретних возила - Отворени поступак 23/19-С


Ознака: 23/2019-С
Датум објављивања: 28.06.2019
Рок за подношење понуда: 29.07.2019 do 10:30h

Опширније

Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију - ЈНМВ 59/19


Ознака: 59/2019
Датум објављивања: 28.06.2019
Рок за подношење понуда: 08.07.2019 do 12:00h

Опширније

Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 58/19
Датум објављивања: 25.06.2019
Рок за подношење понуда: 03.07.2019 do 10:00h

Опширније

Јавна набавка мале вредности услуга - Консултантске услуге из области јавних набавки


Ознака: 57/19
Датум објављивања: 20.06.2019.
Рок за подношење понуда: 28.06.2019. do 11:30h

Опширније

Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације - II фаза квалификационог поступка


Ознака: 14-И-С/19
Датум објављивања:14.06.2019
Рок за подношење понуда: 24.06.2019. do 10:30h

Опширније

Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица, јнмв,број 55/19


Ознака: 55/19
Датум објављивања: 13.06.2019.
Рок за подношење понуда: 21.06.2019.do 10:30h

Опширније

Јавна набавка услуга - Услуга добровољног пензионог осигурања у отвореном поступку


Ознака: 21/19-С
Датум објављивања: 07.06.2019.
Рок за подношење понуда: 24.06.2019. do 11:30h

Опширније

Набавка беле технике, јнмв ,број 48/19


Ознака: 48/19
Датум објављивања: 05.06.2019. Рок за подношење понуда: 13.06.2019. do 11:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуга кошења и одржавања зелених површина


Ознака: 53/19
Датум објављивања: 05.06.2019.
Рок за подношење понуда: 13.06.2019. do 10:30h

Опширније

Набавка вакум црева за возила канализације - ЈНМВ 51/19


Ознака: 51/2019
Датум објављивања: 03.06.2019
Рок за подношење понуда: 13.06.2019 do 12:00h

Опширније

ЈНМВ - Набавка течног кисеоника


Ознака: 47/19
Датум објављивања: 31.05.2019
Рок за подношење понуда: 10.06.2019.до 10.00 часова

Опширније

Набавка опреме за управљање технолошким процесима - Отворени поступак.


Ознака: 19-19-С
Датум објављивања: 31.05.2019
Рок за подношење понуда: 01.07.2019 do 10:00h

Опширније

Набавка техничких гасова-ЈНМВ 49/19


Ознака: 49/2019
Датум објављивања: 30.05.2019
Рок за подношење понуда: 07.06.2019 do 11:30h

Опширније

Услуга сервисирања SCADA апликације водовода - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 43/19
Датум објављивања: 30.05.2019
Рок за подношење понуда: 07.06.2019 do 10:00h

Опширније

Геодетске услуге - ЈНМВ 46/19


Ознака: 46/2019
Датум објављивања: 29.05.2019
Рок за подношење понуда: 06.06.2019 do 10:00h

Опширније