Javne nabavke 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

JAVNA NABAVKA 25/17-S

I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacije

Opširnije

JAVNA NABAVKA 32/18-S

I faza kvalifikacionog postupka - izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mreže i objekata vodovoda i kanalizacije na području Grada Novog Sada - jnvv - 32/18-S

Opširnije

Nabavka baterije za viljuškar - Javna nabavka male vrednosti dobara.


Oznaka: 110/19
Datum objavljivanja: 30.12.2019
Rok za podnošenje ponuda: 08.01.2020 do 12:00h

Opširnije

Nabavka mašinskog potrošnog i pomoćnog materijala - Javna nabavka male vrednosti dobara.


Oznaka: 107/19
Datum objavljivanja: 30.12.2019
Rok za podnošenje ponuda: 08.01.2020 do 10:00h

Opširnije

Nabavka čeličnog mašinskog materijala br. 108/19 - javna nabavka male vrednosti


Oznaka: 108/19
Datum objavljivanja: 30.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 08.01.2020. do 13:00h

Opširnije

Usluga nadogradnje WEB SCADA aplikacije br. 37/19-S - otvoreni postupak


Oznaka: 37/19-S
Datum objavljivanja: 30.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 29.01.2020. do 10:00h

Opširnije

Javna nabavka usluga - Usluga održavanja softvera ArcGIS i Gdi Localis-Visios u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva


Oznaka: 36/19-S
Datum objavljivanja: 30.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 09.01.2020. do 12:00h

Opširnije

JNMV - Usluga tehničkog pregleda objekata


Oznaka: 104/19
Datum objavljivanja:18.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 26.12.2019. do 11:00h

Opširnije

Usluge havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova - JNMV 105/19


Oznaka: 105/19
Datum objavljivanja: 18.12.2019
Rok za podnošenje ponuda: 26.12.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluge sevisa frekventnih regulatora prizvođača „Emerson“ i „Danfoss“ - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 102/19
Datum objavljivanja: 17.12.2019
Rok za podnošenje ponuda: 17.12.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluga etaloniranja posuđa i opreme u službi „Laboratorija broj 103/19


Oznaka: 103/19
Datum objavljivanja: 13.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 23.12.2019. do 10,00h

Opširnije

JNMV - Usluge održavanja računarske opreme


Oznaka: 101/19
Datum objavljivanja: 12.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 20.12.2019 do 13:00h

Opširnije

Nabavka tehničke hemije - JNMV 100/19


Oznaka: 100/19
Datum objavljivanja: 12.12.2019
Rok za podnošenje ponuda: 20.12.2019 do 12:30h

Opširnije

Usluga servisiranja kanalizacione SCADA aplikacije - Javna nabavka male vrednosti usluga.


Oznaka: 99/19
Datum objavljivanja: 11.12.2019
Rok za podnošenje ponuda: 19.12.2019 do 10:00h

Opširnije

Prethodno obaveštenje - Nabavka dva specijalna vozila za potrebe vodovoda i kanalizacije


Oznaka: Datum objavljivanja: 05.12.2019. Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije

Prethodno obaveštenje - Nabavka kamiona sa rukom


Oznaka:
Datum objavljivanja:05.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije

Usluga digitalicacije i migracije podataka - JNMV 97/19


Oznaka: 97/19
Datum objavljivanja: 02.12.2019
Rok za podnošenje ponuda: 10.12.2019 do 13:30h

Opširnije

Izvođenje radova na komunikacionom povezivanju trafo stanice TS 2 - jnmv broj 96/19


Oznaka: 96/19
Datum objavljivanja: 02.12.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 10.12.2019. do 12,00h

Opširnije

JNMV - Nabavka novogodišnjih paketića


Oznaka: 94/19
Datum objavljivanja: 28.11.2019
Rok za podnošenje ponuda: 06.12.2019. do 11:30h

Opširnije

JNMV - Usluge servisa laboratorijske opreme


Oznaka: 93/19
Datum objavljivanja: 27.11.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2019. do 10:00h

Opširnije

Izvođenje radova na ugradnji ugaonih slivnika u bankini, sa nabavkom i ugradnjom materijala-II Faza Kvalifikacionog postupka 29-I-S/19


Oznaka: 29-I-S/2019
Datum objavljivanja: 26.11.2019
Rok za podnošenje ponuda: 06.12.2019 do 12:00h

Opširnije

Usluga popravke hidraulike i pneumatike na vozilima, broj jnmv 89/19


Oznaka: 89/19
Datum objavljivanja: 25.11.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 03.12.2019.do 10,00h

Opširnije

Usluga servisa i popravki pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima - 90/19 JNMV


Oznaka: 90/19
Datum objavljivanja: 25.11.2019
Rok za podnošenje ponuda: 03.12.2019 do 10:00h

Opširnije

JNMV - Usluga održavanja radnih mašina


Oznaka: 88/19
Datum objavljivanja: 25.11.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 03.12.2019. do 10:30h

Opširnije

Prethodno obaveštenje - Usluga angažovanja radnika na privremeno-povremenim poslovima


Oznaka:
Datum objavljivanja: 21.11.2019.
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije

Prethodno obaveštenje - Usluga dobrovoljnog penzionog fonda


Oznaka:
Datum objavljivanja: 21.11.2019
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije

Nabavka računarske opreme - 87/19 JNMV


Oznaka: 87/2019
Datum objavljivanja: 18.11.2019
Rok za podnošenje ponuda: 26.11.2019 do 12:30h

Opširnije

Prethodno obaveštenje - Usluge internet provajdera


Oznaka:
Datum objavljivanja: 15.11.2019.
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije

Prethodno obaveštenje - Nabavka goriva


Oznaka:
Datum objavljivanja: 14.11.2019
Rok za podnošenje ponuda: 1

Opširnije

Prethodno obaveštenje - Nabavka električne energije


Oznaka:
Datum objavljivanja: 14.11.2019.
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije

Nabavka komunikacione opreme br.85/19 - javna nabavka male vrednosti


Oznaka: 85/19
Datum objavljivanja: 07.11.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 15.11.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluga servisa i popravke pumpnih agregata - Javna nabavka male vrednosti usluga


Oznaka: 83/19
Datum objavljivanja: 05.11.2019
Rok za podnošenje ponuda: 13.11.2019 do 10:00h

Opširnije

JNMV - Nabavka rezervnih delova za računare


Oznaka: 84/19
Datum objavljivanja: 31.10.2019
Rok za podnošenje ponuda: 08.11.2019 do 11:30h

Opširnije

Izvođenje radova na održavanju i etažiranju vodovodne mreže - II faza kvalifikacionog postupka 25-I-S/19


Oznaka: 25-I-S/2019
Datum objavljivanja: 29.10.2019
Rok za podnošenje ponuda: 08.11.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluga izrade procene rizika od katastrofa br.82/19 - javna nabavka male vrednosti


Oznaka: 82/2019
Datum objavljivanja: 28.10.2019
Rok za podnošenje ponuda: 08.11.2019 do 10:00h

Opširnije

Nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama, broj jnmv 81/19


Oznaka: 81/19
Datum objavljivanja: 23.10.2019.
Rok za podnošenje ponuda: 31.10.2019. do 11:30h

Opširnije

Usluga održavanja teretnih vozila, po partijama,broj 33/19-S - otvoreni postupak


Oznaka: 33/19-S
Datum objavljivanja: 16..10.2019
Rok za podnošenje ponuda: 15.11.2019 do 12:00h

Opširnije

Nabavka rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine oblikovanom u 3 partije - Otvoreni postupak.


Oznaka: 32/19-S
Datum objavljivanja: 11.10.2019
Rok za podnošenje ponuda: 14.11.2019 do 10:00h

Opširnije

Usluga servisa i održavanja automatskih čistača rešetki crpnih stanica kanalizacije- JNMV 80/19


Oznaka: 80/19
Datum objavljivanja: 10.10.2019
Rok za podnošenje ponuda: 18.10.2019 do 10:30h

Opširnije

Usluga osiguranja imovine i lica - Otvoreni postupak


Oznaka: 28/19-S
Datum objavljivanja: 26.08.2019
Rok za podnošenje ponuda: 26.09.2019 do 10:00h

Opširnije
EnglishGermanRussianSerbian