Јавне набавке 2019

Zbog učestalog napada na sajt Vikns.rs prethodnih dana, obaveštavamo sva zainteresovana lica da su za aktuelne javne nabavke merodavni podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki na linku http://portal.ujn.gov.rs

ЈАВНА НАБАВКА 25/17-С

I фаза квалификационог поступка за јавну набавку услуга - Пружање услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 32/18-С

I фаза квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада - јнвв - 32/18-С

Опширније

Набавка батерије за виљушкар - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 110/19
Датум објављивања: 30.12.2019
Рок за подношење понуда: 08.01.2020 do 12:00h

Опширније

Набавка машинског потрошног и помоћног материјала - Јавна набавка мале вредности добара.


Ознака: 107/19
Датум објављивања: 30.12.2019
Рок за подношење понуда: 08.01.2020 do 10:00h

Опширније

Набавка челичног машинског материјала бр. 108/19 - јавна набавка мале вредности


Ознака: 108/19
Датум објављивања: 30.12.2019.
Рок за подношење понуда: 08.01.2020. do 13:00h

Опширније

Услуга надоградње WEB SCADA апликације бр. 37/19-С - отворени поступак


Ознака: 37/19-С
Датум објављивања: 30.12.2019.
Рок за подношење понуда: 29.01.2020. do 10:00h

Опширније

ЈНМВ - Услуга техничког прегледа објеката


Ознака: 104/19
Датум објављивања:18.12.2019.
Рок за подношење понуда: 26.12.2019. do 11:00h

Опширније

Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова - ЈНМВ 105/19


Ознака: 105/19
Датум објављивања: 18.12.2019
Рок за подношење понуда: 26.12.2019 do 10:30h

Опширније

Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби „Лабораторија број 103/19


Ознака: 103/19
Датум објављивања: 13.12.2019.
Рок за подношење понуда: 23.12.2019. do 10,00h

Опширније

ЈНМВ - Услуге одржавања рачунарске опреме


Ознака: 101/19
Датум објављивања: 12.12.2019.
Рок за подношење понуда: 20.12.2019 do 13:00h

Опширније

Набавка техничке хемије - ЈНМВ 100/19


Ознака: 100/19
Датум објављивања: 12.12.2019
Рок за подношење понуда: 20.12.2019 do 12:30h

Опширније

Услуга сервисирања канализационе SCADA апликације - Јавна набавка мале вредности услуга.


Ознака: 99/19
Датум објављивања: 11.12.2019
Рок за подношење понуда: 19.12.2019 do 10:00h

Опширније

Претходно обавештење - Набавка камиона са руком


Ознака:
Датум објављивања:05.12.2019.
Рок за подношење понуда:

Опширније

Услуга дигиталицације и миграције података - ЈНМВ 97/19


Ознака: 97/19
Датум објављивања: 02.12.2019
Рок за подношење понуда: 10.12.2019 do 13:30h

Опширније

Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице ТС 2 - јнмв број 96/19


Ознака: 96/19
Датум објављивања: 02.12.2019.
Рок за подношење понуда: 10.12.2019. do 12,00h

Опширније

ЈНМВ - Набавка новогодишњих пакетића


Ознака: 94/19
Датум објављивања: 28.11.2019
Рок за подношење понуда: 06.12.2019. do 11:30h

Опширније

ЈНМВ - Услуге сервиса лабораторијске опреме


Ознака: 93/19
Датум објављивања: 27.11.2019.
Рок за подношење понуда: 05.12.2019. do 10:00h

Опширније

Услугa поправке хидраулике и пнеуматике на возилима, број јнмв 89/19


Ознака: 89/19
Датум објављивања: 25.11.2019.
Рок за подношење понуда: 03.12.2019.do 10,00h

Опширније

ЈНМВ - Услугa одржавања радних машина


Ознака: 88/19
Датум објављивања: 25.11.2019.
Рок за подношење понуда: 03.12.2019. do 10:30h

Опширније

Претходно обавештење - Услуга добровољног пензионог фонда


Ознака:
Датум објављивања: 21.11.2019
Рок за подношење понуда:

Опширније

Набавка рачунарске опреме - 87/19 ЈНМВ


Ознака: 87/2019
Датум објављивања: 18.11.2019
Рок за подношење понуда: 26.11.2019 do 12:30h

Опширније

Претходно обавештење - Услуге интернет провајдера


Ознака:
Датум објављивања: 15.11.2019.
Рок за подношење понуда:

Опширније

Претходно обавештење - Набавка горива


Ознака:
Датум објављивања: 14.11.2019
Рок за подношење понуда: 1

Опширније

Претходно обавештење - Набавка електричне енергије


Ознака:
Датум објављивања: 14.11.2019.
Рок за подношење понуда:

Опширније

Набавка комуникационе опреме бр.85/19 - јавна набавка мале вредности


Ознака: 85/19
Датум објављивања: 07.11.2019.
Рок за подношење понуда: 15.11.2019 do 10:00h

Опширније

Услугa сервиса и поправке пумпних агрегата - Jавнa набавкa мале вредности услуга


Ознака: 83/19
Датум објављивања: 05.11.2019
Рок за подношење понуда: 13.11.2019 do 10:00h

Опширније

ЈНМВ - Набавка резервних делова за рачунаре


Ознака: 84/19
Датум објављивања: 31.10.2019
Рок за подношење понуда: 08.11.2019 do 11:30h

Опширније

Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже - II фаза квалификационог поступка 25-И-С/19


Ознака: 25-И-С/2019
Датум објављивања: 29.10.2019
Рок за подношење понуда: 08.11.2019 do 10:30h

Опширније

Услуга израде процене ризика од катастрофа бр.82/19 - јавна набавка мале вредности


Ознака: 82/2019
Датум објављивања: 28.10.2019
Рок за подношење понуда: 08.11.2019 do 10:00h

Опширније

Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама, број јнмв 81/19


Ознака: 81/19
Датум објављивања: 23.10.2019.
Рок за подношење понуда: 31.10.2019. do 11:30h

Опширније

Услуга одржавања теретних возила, по партијама,број 33/19-С - отворени поступак


Ознака: 33/19-С
Датум објављивања: 16..10.2019
Рок за подношење понуда: 15.11.2019 do 12:00h

Опширније

Услуга сервиса и одржавања аутоматских чистача решетки црпних станица канализације- ЈНМВ 80/19


Ознака: 80/19
Датум објављивања: 10.10.2019
Рок за подношење понуда: 18.10.2019 do 10:30h

Опширније

Услуга осигурања имовине и лица - Отворени поступак


Ознака: 28/19-С
Датум објављивања: 26.08.2019
Рок за подношење понуда: 26.09.2019 do 10:00h

Опширније
EnglishGermanRussianSerbian