Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са припадајућом базом података на сервер, уз одржавање поменутог система број 86/19-јнмв

Контакт центар