Услуга израде техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику – II Фаза квалификационог поступка.

Ознака: 04-И-С/19

Датум објављивања: 05.03.2019.

Рок за подношење понуда: 13.03.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 04-И-С-19

Одлука о додели уговора 04-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 04-И-С-19

Контакт центар