Услуга чишћења резервоара испод НФС, јнмв 08/19

Ознака: 08/19

Датум објављивања: 26.02.2019.

Рок за подношење понуда: 06.03.2019. до 10,00 ч

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

додатно појашњење

одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученном уговору

Контакт центар