Набавка средстава за хигијену – ЈНМВ 02/19

Ознака: 02/2019

Датум објављивања: 25.01.2019.

Рок за подношење понуда: 04.02.2019. do 10.30h

Позив 02-19

Конкурсна документација 02-19

Одлука о додели уговора 02-19

Обавешење о закљученом уговору 02-19

Контакт центар