Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације-ЈНМВ 68/19

Контакт центар