Набавка електроматеријала – отворени поступак

Ознака: 18/19-С

Датум објављивања: 24.04.2019.

Рок за подношење понуда:24.05.2019. do 09.30h

Позив за подношење понуда 18 19 С

Конкурсна документација 18 19 С

Одлука о додели уговора 18 19 С 31.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору 18 19 С

Контакт центар