Извођење радова на уградњи угаоних сливника у банкини, са набавком и уградњом материјала-II Фаза Квалификационог поступка 29-И-С/19

Ознака: 29-И-С/19

Датум објављивања: 26.11.2019.

Рок за подношење понуда: 06.12.2019. do 12.00h

Позив за подношење понуда 29-И-С-19

Одлука о додели уговора 29-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 29-И-С-19

Контакт центар