Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала-II Фаза Квалификационог поступка 17-И-С/19

Ознака: 17-И-С/2019

Датум објављивања: 05.07.2019.

Рок за подношење понуда: 15.07.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 17-И-С-19

Одлука о додели уговора 17-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 17-И-С-19

Контакт центар