Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице ТС 2 – јнмв број 96/19

Ознака: 96/19

Датум објављивања: 02.12.2019.

Рок за подношење понуда: 10.12.2019. do 12.00h

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору 96-19

Контакт центар