ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II фаза квалификационог поступка бр. 08-И/19

Ознака: 08-I/19

Датум објављивања: 10.12.2019.

Рок за подношење понуда: 20.12.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 08-И-19

Одлука о обустави поступка – 08-И-19

Обавештење о обустави поступка – 08-И-19

Контакт центар