ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 11-И/19

Ознака: 11-I/19

Датум објављивања: 30.12.2019.

Рок за подношење понуда: 09.01.2020. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 11-И-19

Одлука о обустави поступка 11-И-19

Обавештење о обустави поступка 11-И-19

Контакт центар