Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала-II Фаза Квалификационог поступка 15-И-С/19

Ознака: 15-И-С/2019.

Датум објављивања: 26.06.2019.

Рок за подношење понуда: 08.07.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 15-И-С-19

Одлука о додели уговора 15-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 15-И-С-19

Контакт центар