Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 14-И-С/19

Датум објављивања: 14.06.2019.

Рок за подношење понуда: 24.06.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 14 И С 19

Одлука о додели уговора 14-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 14-И-С-19

Контакт центар