ЈНВВ – Извођење радова на санацији бунара БХД 5 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала – отворени поступак

Ознака: 34/19-С

Датум објављивања: 17.10.2019.

Рок за подношење понуда: 18.11.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 34 19-С

Конкурсна документација 34 19 С

Одлука о додели уговора 34 19 С 21.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору 34 19 С

Контакт центар