ЈНМВ – Услуга надоградње регулационо-управљачких панела

Ознака: 41/19

Датум објављивања: 16.05.2019.

Рок за подношење понуда: 24.05.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуде 41 19

Конкурсна документација 41 19

Одлука о додели уговора 41 19 31.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору 41 19

Контакт центар