ЈНМВ – Набавка резервних делова за рачунаре

Ознака: 84/19

Датум објављивања: 31.10.2019.

Рок за подношење понуда: 08.11.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда 84 19

Конкурсна документација 84 19

Одлука о додели уговора 84 19 14.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору 84 19

Контакт центар