Јавна набавка велике вредности услуга – Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода у отвореном поступку

Ознака: 20/19-С

Датум објављивања: 17.07.2019.

Рок за подношење понуда: 16.08.2019. do 11.30h

Позив 20_19_С

Конкурсна документација 20_19_С

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар