Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга вршења пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи НГЦ 1

Ознака: 31/19

Датум објављивања: 16.04.2019.

Рок за подношење понуда: 24.04.2019. do 11.00h

Позив 31_19

Конкурсна документација 31_19

Одлука о додели уговора 31_19

Обавештење о закљученом уговору 31_19

Контакт центар