Јавна набавка мале вредности добара – Набавка аутогума са вулканизерском услугом

Ознака: 04/19

Датум објављивања: 13.02.2019.

Рок за подношење понуда: 21.02.2019. do 12.00h

Позив 04_19

Конкурсна документација 04_19

Одлука о додели уговора 04_19

Обавештење о закљученом уговору 04_19

Контакт центар