Јавне набавке 2018

15мај

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка лиценци за софтвер

Ознака: 34/18
Датум објављивања: 15.05.2018.
Рок за подношење понуда: 29.05.2018. do 10:30h

Опширније
10мај

Набавка течних гасова-Јавна набавка мале вредности

Ознака: 29/18
Датум објављивања: 10.05.2018
Рок за подношење понуда: 18.05.2018 do 10:30h

Опширније
03мај

ЈНМВ - Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"

Ознака: 27/18
Датум објављивања:03.05.2018
Рок за подношење понуда: 11.05.2018 do 13:30h

Опширније
30апр

Набавка течног кисеоника - Отворени поступак

Ознака: 21/18-С
Датум објављивања: 30.04.2018
Рок за подношење понуда: 30.05.2018 do 14:00h

Опширније
30апр

Набавка водомера - отворени поступак

Ознака: 30/17-С
Датум објављивања: 30.04.2018
Рок за подношење понуда: 30.05.2018 do 12:00h

Опширније
27апр

Јавна набавка велике вредности добара - Набавка грађевинске машине - утоваривач у отвореном поступку

Ознака: 19/18-С
Датум објављивања: 27.04.2018.
Рок за подношење понуда: 28.05.2018 do 13:00h

Опширније
27апр

Набавка електроматеријала -Отворени поступак.

Ознака: 20/18-С
Датум објављивања: 27.04.2018
Рок за подношење понуда: 28.05.2018 do 11:00h

Опширније
25апр

ЈНМВ - Геодетске услуге

Ознака: 25/18
Датум објављивања: 25.04.2018
Рок за подношење понуда: 03.05.2018 do 11:30h

Опширније
23апр

Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата - јавна набавка мале вредности

Ознака: 24/18
Датум објављивања: 23.04.2018
Рок за подношење понуда: 03.05.2018 do 14:00h

Опширније
20апр

Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком - отворени поступак

Ознака: 17/18-С
Датум објављивања: 20.04.2018
Рок за подношење понуда: 21.05.2018 do 11:00h

Опширније
20апр

ЈНВВ-Набавка специјалног теренског возила канал џет - отворени поступак

Ознака: 18/18-С
Датум објављивања: 20.04.2018
Рок за подношење понуда: 21.05.2018 do 11:00h

Опширније
20апр

Набавка теретних возила - Отворени поступак

Ознака: 16/18-С
Датум објављивања: 20.04.2018
Рок за подношење понуда: 21.05.2018 do 11:00h

Опширније
19апр

Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом

Ознака: 11/18-С
Датум објављивања: 05.04.2018
Рок за подношење понуда: 07.05.2018 do 13:00h

Опширније
19апр

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга медицине рада

Ознака: 15/18
Датум објављивања: 15.03.2018.
Рок за подношење понуда: 27.03.2018. do 10:30h

Опширније
19апр

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга праћења возила - GPS

Ознака: 13/18
Датум објављивања: 14.03.2018.
Рок за подношење понуда: 26.03.2018. do 10:30h

Опширније
19апр

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка тонера и кертриџа

Ознака: 16/18
Датум објављивања: 16.03.2018.
Рок за подношење понуда: 26.03.2018. do 13:00h

Опширније
19апр

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка робе интерне кухиње

Ознака: 07/18
Датум објављивања: 14.02.2018.
Рок за подношење понуда: 27.02.2018. do 13:30h

Опширније
19апр

Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима, број 14/18-јавна набавка мале вредности

Ознака: 14/18
Датум објављивања: 14.03.2018
Рок за подношење понуда: 22.03.2018 do 11:00h

Опширније
19апр

Услуга сервисирања компресора , број 06/18-јавна набавка мале вредности

Ознака: 06/18
Датум објављивања: 20.02.2018
Рок за подношење понуда: 28.02.2018 do 10:30h

Опширније
19апр

Јавна набавка велике вредности добара - Набавка уља, мазива и антифриза - отворени поступак

Ознака: 05/18-С
Датум објављивања: 08.02.2018
Рок за подношење понуда: 12.03.2018 do 13:30h

Опширније
19апр

Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха бр. 22/18- јавна набавка мале вредности

Ознака: 22/18
Датум објављивања: 05.04.2018
Рок за подношење понуда: 13.04.2018. do 11:30h

Опширније
19апр

Услуге кошења, крчења и одржавања зелених површина - Отворени поступак

Ознака: 15/18-С
Датум објављивања: 19.04.2018
Рок за подношење понуда: 21.05.2018 do 10:00h

Опширније
18апр

Набавка специјалне заштитне опреме - јавна набавка мале вредности

Ознака: 11/18
Датум објављивања: 20.03.2018
Рок за подношење понуда: 27.03.2018 do 11:00h

Опширније
18апр

Услуге интернет провајдера - Јавна набавка велике вредности - отворени поступак

Ознака: 03/18-С
Датум објављивања: 08.02.2018
Рок за подношење понуда: 23.02.2018 do 12:00h

Опширније
18апр

Набавка аутоматских ватрогасних апарата - Јавна набавка мале вредности

Ознака: 18/18
Датум објављивања: 21.03.2018
Рок за подношење понуда: 29.03.2018 do 11:30h

Опширније
18апр

Услуга сервиса противпожарне опреме - Јавна набавка мале вредности

Ознака: 19/18
Датум објављивања: 20.03.2018
Рок за подношење понуда: 28.03.2018 do 13:30h

Опширније
18апр

Набавка вакум црева за возила канализације - Јавна набавка мале вредности

Ознака: 10/18
Датум објављивања: 13.03.2018
Рок за подношење понуда: 21.03.2018 do 12:30h

Опширније
18апр

Услуга одржавања хлорних станица - Јавна набавка мале вредности

Ознака: 05/18
Датум објављивања: 26.02.2018
Рок за подношење понуда: 06.03.2018 do 13:00h

Опширније
18апр

Услуга поправке црева високог притиска - Јавна набавка мале вредности

Ознака: 12/18
Датум објављивања: 15.03.2018
Рок за подношење понуда: 23.03.2018 do 10:30h

Опширније
18апр

Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила - јавна набавка мале вредности

Ознака: 17/18
Датум објављивања: 21.03.2018
Рок за подношење понуда: 29.03.2018 do 14:00h

Опширније
18апр

Набавка комбинованих путничко теретних возила - отворени поступак

Ознака: 08/18-С
Датум објављивања: 14.02.2018
Рок за подношење понуда: 16.03.2018 do 14:00h

Опширније
18апр

Јавна набавка велике вредности добара - Набавка горива - отворени поступак

Ознака: 02/18-С
Датум објављивања: 10.01.2018
Рок за подношење понуда: 25.01.2018 do 13:00h

Опширније
18апр

Услуге мерења емсија - јавна набавка мале вредности

Ознака: 21/18
Датум објављивања: 05.04.2018
Рок за подношење понуда: 13.04.2018 do 10:30h

Опширније
18апр

Набавка средстава за хигијену- јавна набавка мале вредности

Ознака: 02/18
Датум објављивања: 05.02.2018
Рок за подношење понуда: 13.02.2018 do 13:00h

Опширније
17апр

Набавка електричне енергије - отворени поступак.

Ознака: 01/18-S
Датум објављивања: 09.01.2018
Рок за подношење понуда: 24.01.2018 do 13:00h

Опширније
17апр

Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара

Ознака: 01/18
Датум објављивања: 02.02.2018
Рок за подношење понуда: 12.02.2018 do 11:00h

Опширније
16апр

Набавка канцеларијског намештаја - отворени поступак, резервисана набавка

Ознака: 14/18-С
Датум објављивања: 16.04.2018
Рок за подношење понуда: 18.05.2018 do 12:00h

Опширније
EnglishGermanRussianSerbian