Javne nabavke 2018

16avg
16avg

Usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada- J.N.M.V. broj 69/18

Oznaka: 69/18
Datum objavljivanja: 16.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 24.08.2018. do 11:00h

Opširnije
03avg

Usluga servisa i popravke pumpnih agregata - Otvoreni postupak

Oznaka: 39/18-S
Datum objavljivanja: 03.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 03.09.2018 do 10:00h

Opširnije
02avg

JNMV - Izvođenje radova na sanaciji rasvete na reni bunarima Štrand JKP VIK

Oznaka: 68/18
Datum objavljivanja: 02.08.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 10.08.2018 do 13:30h

Opširnije
01avg

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluga održavanja putničkih vozila

Oznaka: 64/18
Datum objavljivanja: 01.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 09.08.2018. do 13:30h

Opširnije
23jul

JNMV - Nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama

Oznaka: 67/18
Datum objavljivanja: 23.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 31.07.2018 do 11:30h

Opširnije
19jul

Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u ulici Ritskoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Oznaka: 14-I-S/18
Datum objavljivanja: 19.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 27.07.2018 do 10:00h

Opširnije
16jul

Otvoreni postupak: Nabavka štampanog materijala

Oznaka: 37/18-S
Datum objavljivanja: 16.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 22.08.2018 do 10:30h

Opširnije
11jul

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom

Oznaka: 66/18
Datum objavljivanja: 11.07.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 19.07.2018. do 12:30h

Opširnije
10jul

JNMV - Usluge fiksnog operatera

Oznaka: 63/18
Datum objavljivanja: 10.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 18.07.2018 do 12:30h

Opširnije
10jul

Usluga servisa,popravke i ispitivanja dizalica u objektima preduzeća -Javna nabavke male vrednosti usluga

Oznaka: 52/18
Datum objavljivanja: 10.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 18.07.2018 do 13:00h

Opširnije
09jul

JNVV - Nabavka rezervnih pumpi i pumpnih agregata, otvoreni postupak

Oznaka: 34/18-S
Datum objavljivanja: 09.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 08.08.2018 do 12.30h

Opširnije
09jul
06jul

Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka osnovnih sredstava za službu "Laboratorija"

Oznaka: 62/18
Datum objavljivanja: 06.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 16.07.2018. do 13:30h

Opširnije
04jul

Usluga iznajmljivanja Cloud servisa za skladištenje rezervnih kopija 58/18 -JNMV

Oznaka: 58/18
Datum objavljivanja: 04.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 12.07.2018 do 12:00h

Opširnije
04jul

Javna nabavka male vrednosti: Nabavka rezervnih delova za vodomere

Oznaka: 59/18
Datum objavljivanja: 04.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 12.07.2018 do 10:00h

Opširnije
03jul

Usluge monitoringa kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda - jnmv,broj 57/18

Oznaka: 57/18
Datum objavljivanja: 03.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 11.07.2018 do 10:30h

Opširnije
02jul

Usluge sistematskih pregleda 55/18 -JNMV

Oznaka: 55/18
Datum objavljivanja: 02.07.2018
Rok za podnošenje ponuda: 10.07.2018 do 12:30h

Opširnije
28jun

Usluge mobilnog operatera - Javna nabavka male vrednosti usluga

Oznaka: 56/18
Datum objavljivanja: 28.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 06.07.2018 do 12:00h

Opširnije
27jun

Nabavka građevinskog materijala - Otvoreni postupak

Oznaka: 31/18-S
Datum objavljivanja: 27.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 27.07.2018 do 13:00h

Opširnije
26jun

Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala - Otvoreni postupak

Oznaka: 33/18-S
Datum objavljivanja: 26.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 30.05.2018 do 12:00h

Opširnije
25jun

Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki 54/18- JNMV

Oznaka: 54/18
Datum objavljivanja: 25.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 03.07.2018 do 13:00h

Opširnije
22jun

Nabavka mobilne dizalice 48/18- Javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 48/18
Datum objavljivanja: 22.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 02.07.2018 do 10:00h

Opširnije
21jun

Nabavka komunikacione opreme - Javna nabavka male vrednosti dobara

Oznaka: 53/18
Datum objavljivanja: 21.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 29.06.2018 do 11:00h

Opširnije
21jun

Nabavka uređaja i aparata za elektro, mašinske i građevinske radove 50/18- Javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 50/18
Datum objavljivanja: 21.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 29.06.2018 do 10:00h

Opširnije
20jun

Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga praćenja vozila GPS

Oznaka: 51/18
Datum objavljivanja: 20.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 28.06.2018 do 11:30h

Opširnije
20jun

Nabavka alata 49/18- Javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 49/18
Datum objavljivanja: 20.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 28.06.2018 do 10:00h

Opširnije
18jun

Usluge monitoringa kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode, br.jnmv 47/18

Oznaka: 47/18
Datum objavljivanja: 18.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 26.06.2018 do 12:30h

Opširnije
18jun

Nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima - Otvoreni postupak

Oznaka: 30/18-S
Datum objavljivanja: 18.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 18.07.2018 do 11:00h

Opširnije
18jun

Usluge mašinske obrade - Javna nabavka male vrednosti usluga.

Oznaka: 45/18
Datum objavljivanja: 18.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 27.06.2018 do 11:00h

Opširnije
12jun

JNMV - Nabavka i montaža klima uređaja

Oznaka: 46/18
Datum objavljivanja: 12.06.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 20.06.2018 do 11:30h

Opširnije
07jun

JNVV - Izvođenje radova na zameni aluminijumske, pvc i drvene stolarije

Oznaka:29/18-S
Datum objavljivanja: 07.06.2018
Rok za podnošenje ponuda:09.07.2018 do 10:30h

Opširnije
05jun

JNVV - Usluga održavanja teretnih vozila

Oznaka: 28/18-S
Datum objavljivanja: 05.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 05.07.2018 do 12.30h

Opširnije
05jun

Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga dobrovoljnog penzionog osiguranja u otvorenom postupku

Oznaka: 27/18-S
Datum objavljivanja: 05.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 20.07.2018 do 11:30h

Opširnije
05jun

JNVV - Nabavka i ugradnja opreme za digitalizaciju sistema radio veza u JKP VIK

Oznaka: 26/18-S
Datum objavljivanja: 05.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 19.07.2018 do 10:30h

Opširnije
01jun

Javna nabavka male vrednosti dobara – Nabavka kancelarijskog materijala

Oznaka: 44/18
Datum objavljivanja: 01.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 11.06.2018. do 13:30h

Opširnije
01jun

Nabavka opreme za merenje neelektričnih veličina - Javna nabavka male vrednosti dobara

Oznaka: 43/18
Datum objavljivanja: 01.06.2018
Rok za podnošenje ponuda: 11.06.2018 do 10:00h

Opširnije
25maj

Usluga servisiranja SCADA aplikacije vodovoda - Javna nabavka male vrednosti usluga

Oznaka: 41/18
Datum objavljivanja: 25.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 04.06.2018 do 12:00h

Opširnije
25maj
23maj
18maj

JNMV - Nabavka automatskog uzorkivača voda za PPOV, sa montažom

Oznaka: 35/18
Datum objavljivanja: 18.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 28.05.2018 do 11:30h

Opširnije
18maj

Usluga održavanja i servisiranja sistema za ozonizaciju - javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 33/18
Datum objavljivanja: 18.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 28.05.2018 do 10:00h

Opširnije
17maj

Nabavka montažno demontažnih česmi za javne površine - Javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 28/18
Datum objavljivanja: 17.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2018 do 12:30h

Opširnije
17maj

Usluga čišćenja rezervoara ispod NFS- broj 39/18

Oznaka: 39/18
Datum objavljivanja: 17.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2018 do 10:00h

Opširnije
17maj

Usluga čišćenja retenzionog rezervoara na aeratoru - broj 38/18

Oznaka: 38/18
Datum objavljivanja: 17.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 2505.2018 do 10,00

Opširnije
17maj

Usluga servisiranja regulacionih zatvarača

Oznaka: 37/18
Datum objavljivanja: 17.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2018 do 10:00h

Opširnije
17maj

Usluga servisiranja merne opreme „SIEMENS“ i „ENDRESS+HAUSER“ - Javna nabavke male vrednosti usluga

Oznaka: 36/18
Datum objavljivanja: 17.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2018 do 11:00h

Opširnije
16maj

JNVV- Usluga servisa i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - otvoreni postupak

Oznaka: 24/18-S
Datum objavljivanja: 16.05.2018
Rok za podnošenje ponuda: 15.06.2018 do 11.30h

Opširnije
EnglishGermanRussianSerbian