Јавне набавке 2018

16авг

Услуге преузимања и збрињавања отпада- Ј.Н.М.В. број 69/18

Ознака: 69/18
Датум објављивања: 16.08.2018
Рок за подношење понуда: 24.08.2018. do 11:00h

Опширније
03авг

Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата - Отворени поступак

Ознака: 39/18-С
Датум објављивања: 03.08.2018
Рок за подношење понуда: 03.09.2018 do 10:00h

Опширније
02авг

ЈНМВ - Извођење радова на санацији расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВИК

Ознака: 68/18
Датум објављивања: 02.08.2018.
Рок за подношење понуда: 10.08.2018 do 13:30h

Опширније
01авг

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга одржавања путничких возила

Ознака: 64/18
Датум објављивања: 01.08.2018
Рок за подношење понуда: 09.08.2018. do 13:30h

Опширније
23јул

ЈНМВ - Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама

Ознака: 67/18
Датум објављивања: 23.07.2018
Рок за подношење понуда: 31.07.2018 do 11:30h

Опширније
16јул

Отворени поступак: Набавка штампаног материјала

Ознака: 37/18-С
Датум објављивања: 16.07.2018
Рок за подношење понуда: 22.08.2018 do 10:30h

Опширније
11јул

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка аутогума са вулканизерском услугом

Ознака: 66/18
Датум објављивања: 11.07.2018.
Рок за подношење понуда: 19.07.2018. do 12:30h

Опширније
10јул

ЈНМВ - Услуге фиксног оператера

Ознака: 63/18
Датум објављивања: 10.07.2018
Рок за подношење понуда: 18.07.2018 do 12:30h

Опширније
09јул

ЈНВВ - Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата, отворени поступак

Ознака: 34/18-С
Датум објављивања: 09.07.2018
Рок за подношење понуда: 08.08.2018 do 12.30h

Опширније
06јул

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"

Ознака: 62/18
Датум објављивања: 06.07.2018
Рок за подношење понуда: 16.07.2018. do 13:30h

Опширније
04јул

Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија 58/18 -ЈНМВ

Ознака: 58/18
Датум објављивања: 04.07.2018
Рок за подношење понуда: 12.07.2018 do 12:00h

Опширније
04јул

Јавна набавка мале вредности: Набавка резервних делова за водомере

Ознака: 59/18
Датум објављивања: 04.07.2018
Рок за подношење понуда: 12.07.2018 do 10:00h

Опширније
03јул

Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода - јнмв,број 57/18

Ознака: 57/18
Датум објављивања: 03.07.2018
Рок за подношење понуда: 11.07.2018 do 10:30h

Опширније
02јул

Услуге систематских прегледа 55/18 -ЈНМВ

Ознака: 55/18
Датум објављивања: 02.07.2018
Рок за подношење понуда: 10.07.2018 do 12:30h

Опширније
28јун

Услуге мобилног оператера - Јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 56/18
Датум објављивања: 28.06.2018
Рок за подношење понуда: 06.07.2018 do 12:00h

Опширније
27јун

Набавка грађевинског материјала - Отворени поступак

Ознака: 31/18-С
Датум објављивања: 27.06.2018
Рок за подношење понуда: 27.07.2018 do 13:00h

Опширније
26јун

Набавка водоводног и канализационог материјала - Отворени поступак

Ознака: 33/18-С
Датум објављивања: 26.06.2018
Рок за подношење понуда: 30.05.2018 do 12:00h

Опширније
25јун

Консултантске услуге из области јавних набавки 54/18- ЈНМВ

Ознака: 54/18
Датум објављивања: 25.06.2018
Рок за подношење понуда: 03.07.2018 do 13:00h

Опширније
22јун

Набавка мобилне дизалице 48/18- Јавна набавка мале вредности

Ознака: 48/18
Датум објављивања: 22.06.2018
Рок за подношење понуда: 02.07.2018 do 10:00h

Опширније
21јун

Набавка комуникационе опреме - Јавна набавка мале вредности добара

Ознака: 53/18
Датум објављивања: 21.06.2018
Рок за подношење понуда: 29.06.2018 do 11:00h

Опширније
21јун
20јун

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга праћења возила GPS

Ознака: 51/18
Датум објављивања: 20.06.2018
Рок за подношење понуда: 28.06.2018 do 11:30h

Опширније
20јун

Набавка алата 49/18- Јавна набавка мале вредности

Ознака: 49/18
Датум објављивања: 20.06.2018
Рок за подношење понуда: 28.06.2018 do 10:00h

Опширније
18јун

Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде, бр.јнмв 47/18

Ознака: 47/18
Датум објављивања: 18.06.2018
Рок за подношење понуда: 26.06.2018 do 12:30h

Опширније
18јун

Набавка опреме за управљање технолошким процесима - Отворени поступак

Ознака: 30/18-С
Датум објављивања: 18.06.2018
Рок за подношење понуда: 18.07.2018 do 11:00h

Опширније
18јун

Услуге машинске обраде - Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 45/18
Датум објављивања: 18.06.2018
Рок за подношење понуда: 27.06.2018 do 11:00h

Опширније
12јун

ЈНМВ - Набавка и монтажа клима уређаја

Ознака: 46/18
Датум објављивања: 12.06.2018.
Рок за подношење понуда: 20.06.2018 do 11:30h

Опширније
07јун

ЈНВВ - Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије

Ознака:29/18-С
Датум објављивања: 07.06.2018
Рок за подношење понуда:09.07.2018 do 10:30h

Опширније
05јун

ЈНВВ - Услуга одржавања теретних возила

Ознака: 28/18-С
Датум објављивања: 05.06.2018
Рок за подношење понуда: 05.07.2018 do 12.30h

Опширније
05јун
05јун

ЈНВВ - Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радио веза у ЈКП ВИК

Ознака: 26/18-С
Датум објављивања: 05.06.2018
Рок за подношење понуда: 19.07.2018 do 10:30h

Опширније
01јун

Јавна набавка мале вредности добара – Набавка канцеларијског материјала

Ознака: 44/18
Датум објављивања: 01.06.2018
Рок за подношење понуда: 11.06.2018. do 13:30h

Опширније
01јун

Набавка опреме за мерење неелектричних величина - Јавна набавка мале вредности добара

Ознака: 43/18
Датум објављивања: 01.06.2018
Рок за подношење понуда: 11.06.2018 do 10:00h

Опширније
25мај

Услуга сервисирања SCADA апликације водовода - Јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 41/18
Датум објављивања: 25.05.2018
Рок за подношење понуда: 04.06.2018 do 12:00h

Опширније
18мај

ЈНМВ - Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ, са монтажом

Ознака: 35/18
Датум објављивања: 18.05.2018
Рок за подношење понуда: 28.05.2018 do 11:30h

Опширније
18мај

Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију - јавна набавка мале вредности

Ознака: 33/18
Датум објављивања: 18.05.2018
Рок за подношење понуда: 28.05.2018 do 10:00h

Опширније
17мај

Набавка монтажно демонтажних чесми за јавне површине - Јавна набавка мале вредности

Ознака: 28/18
Датум објављивања: 17.05.2018
Рок за подношење понуда: 25.05.2018 do 12:30h

Опширније
17мај

Услуга чишћења резервоара испод НФС- број 39/18

Ознака: 39/18
Датум објављивања: 17.05.2018
Рок за подношење понуда: 25.05.2018 do 10:00h

Опширније
17мај

Услуга чишћења ретензионог резервоара на аератору - број 38/18

Ознака: 38/18
Датум објављивања: 17.05.2018
Рок за подношење понуда: 2505.2018 do 10,00

Опширније
17мај

Услуга сервисирања регулационих затварача

Ознака: 37/18
Датум објављивања: 17.05.2018
Рок за подношење понуда: 25.05.2018 do 10:00h

Опширније
17мај

Услугa сервисирања мерне опреме „SIEMENS“ и „ENDRESS+HAUSER“ - Јавна набавке мале вредности услуга

Ознака: 36/18
Датум објављивања: 17.05.2018
Рок за подношење понуда: 25.05.2018 do 11:00h

Опширније
16мај

ЈНВВ- Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода - отворени поступак

Ознака: 24/18-С
Датум објављивања: 16.05.2018
Рок за подношење понуда: 15.06.2018 do 11.30h

Опширније
EnglishGermanRussianSerbian