Javne nabavke 2018

08feb

Izvođenje radova na izgradnji perionice vozila sektora „Kanalizacija“ - Otvoreni postupak.

Oznaka: 45/18-S
Datum objavljivanja: 08.02.2019
Rok za podnošenje ponuda: 11.03.2019 do 10:30h

Opširnije
11jan

Nabavka mašinskog potrošnog i pomoćnog materijala - Javna nabavka male vrednosti dobara.

Oznaka: 96/18
Datum objavljivanja: 11.01.2019
Rok za podnošenje ponuda: 21.01.2019 do 10:00h

Opširnije
04jan

Usluge servisa laboratorijske opreme - Javna nabavka male vrednosti usluga.

Oznaka: 100/18
Datum objavljivanja: 04.01.2019
Rok za podnošenje ponuda: 14.01.2019 do 10:00h

Opširnije
31dec

Izvođenje radova na ugradnji šaht poklopaca i slivničkih rešetki- II Faza 30-I-S-18

Oznaka: 30-I-S/2018
Datum objavljivanja: 31.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 10.01.2019 do 12:00h

Opširnije
26dec

Usluga servisa i popravke raznih elektro, motornih uređaja i alata za građevinske radove- JNMV 98/18

Oznaka: 98/2018
Datum objavljivanja: 26.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 10.01.2018 do 11:00h

Opširnije
26dec

Nabavka opreme za detekciju curenja na vodovodnim cevima - javna nabavka male vrednosti 97/18

Oznaka: 97/18
Datum objavljivanja: 26.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 10.01.2019. do 10:00h

Opširnije
25dec

Nabavka elektrotehničkih mernih instrumenata - Javna nabavka male vrednosti dobara.

Oznaka: 95/18
Datum objavljivanja: 25.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 03.01.2019 do 10:00h

Opširnije
24dec

Nabavka čeličnog mašinskog materijala - Otvoreni postupak.

Oznaka: 44/18-S
Datum objavljivanja: 24.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 23.01.2019 do 11:00h

Opširnije
14dec

Prethodno obaveštenje - Usluga angažovanja radnika na privremeno-povremenim poslovima

Oznaka:
Datum objavljivanja: 14.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 1

Opširnije
11dec

Prethodno obaveštenje - Usluga dobrovoljnog penzionog fonda

Oznaka:
Datum objavljivanja: 11.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 1

Opširnije
10dec

Usluga analize rada pumpnih agregata (ispitivanja, merenja i analize) - JNMV 94/18

Oznaka: 94/2018
Datum objavljivanja: 10.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 18.12.2018 do 12:00h

Opširnije
10dec

JNMV - Nabavka kancelarijskog nameštaja

Oznaka: 93/18
Datum objavljivanja: 10.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 18.12.2018 do 11:00h

Opširnije
07dec

Usluga pranja bazena crpnih stanica, jnmv br.92/18

Oznaka: 92/18
Datum objavljivanja: 07.12..2018
Rok za podnošenje ponuda: 17.12..2018 do 12:00h

Opširnije
06dec

Nabavka rezervnih delova za računare- JNMV 91/18

Oznaka: 91/18
Datum objavljivanja: 06.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 14.12.2018 do 11:30h

Opširnije
03dec

JNMV - Nabavka novogodišnjih paketića

Oznaka: 90/18
Datum objavljivanja: 03.12.2018
Rok za podnošenje ponuda: 11.12.2018. do 13.00h

Opširnije
03dec

Prethodno obaveštenje - Nabavka goriva

Oznaka:
Datum objavljivanja: 03.12.2018
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije
28nov

Prethodno obaveštenje - Usluge internet provajdera

Oznaka:
Datum objavljivanja: 28.11.2018
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije
27nov
27nov

Prethodno obaveštenje - Nabavka električne energije

Oznaka:
Datum objavljivanja: 27.11.2018
Rok za podnošenje ponuda:

Opširnije
22nov

Nabavka mobilne dizalice - javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 84/18
Datum objavljivanja: 22.11.2018
Rok za podnošenje ponuda: 30.11.2018 do 10:00h

Opširnije
22nov

Usluge održavanja računarske opreme -Javna nabavka male vrednosti usluga.

Oznaka: 89/18
Datum objavljivanja: 22.11.2018
Rok za podnošenje ponuda: 30.11.2018 do 10:00h

Opširnije
07nov

JNMV - Usluga remonta membranske protivudarne posude

Oznaka: 87/18
Datum objavljivanja: 07.11.2018
Rok za podnošenje ponuda: 15.11.2018 do 12:00h

Opširnije
02nov

Usluga servisiranja kanalizacione SCADA aplikacije - javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 86/18
Datum objavljivanja: 02.11.2018
Rok za podnošenje ponuda: 13.11.2018 do 12:00h

Opširnije
30okt
26okt

Usluga etaloniranja posuđa i opreme u službi „Laboratorija" broj jnmv 83/18

Oznaka: 83/18
Datum objavljivanja: 26.10.2018
Rok za podnošenje ponuda: 05.11.2018. do 12,30h

Opširnije
26okt

Usluga izrade elaborata o stanju i trendovima kvaliteta podzemne vode br. 22-I-S/18 -II Faza Kvalifikacionog postupka

Oznaka: 22-I-S/18
Datum objavljivanja: 26.10.2018
Rok za podnošenje ponuda: 05.11.2018 do 11:30h

Opširnije
12okt

Usluga održavanja radnih mašina - Javna nabavka male vrednosti usluga.

Oznaka: 82/18
Datum objavljivanja: 12.10.2018
Rok za podnošenje ponuda: 24.10.2018 do 11:00h

Opširnije
12okt

Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka računarske opreme u otvorenom postupku

Oznaka: 42/18-S
Datum objavljivanja: 12.10.2018
Rok za podnošenje ponuda: 16.11.2018 do 11:30h

Opširnije
11okt

II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na održavanju i etažiranju vodovodne mreže

Oznaka: 19-I-S/18
Datum objavljivanja: 11.10.2018
Rok za podnošenje ponuda: 22.10.2018 do 11:00h

Opširnije
11okt

JNMV-80/18 Usluga servisa i popravki pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima

Oznaka: 80/18
Datum objavljivanja: 15.10.2018
Rok za podnošenje ponuda: 23.10.2018 do 12:00h

Opširnije
10okt

Usluga popravke hidraulike i pneumatike na vozilima - Javna nabavka male vrednosti usluga.

Oznaka: 81/18
Datum objavljivanja: 10.10.2018
Rok za podnošenje ponuda: 24.10.2018 do 10:00h

Opširnije
21sep

Usluga peskarenja i antikorozivne zaštite vozila-faza 2, jnmv broj 79/18.

Oznaka: 79/18
Datum objavljivanja: 25.09.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 04.10.2018.do 10:00h

Opširnije
19sep

Usluga digitalizacije i migracije podataka - javna nabavka male vrednosti

Oznaka: 78/18
Datum objavljivanja: 19.09.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 27.09.2018. do 10:00h

Opširnije
17sep

JNMV - Nabavka i ugradnja led rasvete u Staroj i Novoj filter stanici, broj 77/18

Oznaka: 77/18
Datum objavljivanja: 17.09.2018
Rok za podnošenje ponuda:25.09.2018 do 11:30h

Opširnije
14sep

Usluge sevisa frekventnih regulatora prizvođača „Emerson“ i „Danfoss“ - Javna nabavka male vrednosti usluga.

Oznaka: 76/18
Datum objavljivanja: 14.09.2018
Rok za podnošenje ponuda: 24.09.2018 do 10:00h

Opširnije
11sep

Nabavka tehničke hemije -JNMV 61/18

Oznaka: 61/18
Datum objavljivanja: 11.09.2018
Rok za podnošenje ponuda: 19.09.2018 do 14:00h

Opširnije
04sep

Nabavka rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine oblikovanom u 3 partije - otvoreni postupak

Oznaka: 40/18-S
Datum objavljivanja: 04.09.2018
Rok za podnošenje ponuda: 04.10.2018 do 13:00h

Opširnije
31avg

Usluga izrade Idejnog projekta rekonstrukcije elektroenergetskih kablova stare PS „Štrand“- II faza kvalifikacionog postupka

Oznaka: 16-I-S/18
Datum objavljivanja: 31.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 10.09.2018 do 11:30h

Opširnije
31avg

Usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja jnmv broj 74/18

Oznaka: 74/18
Datum objavljivanja: 31.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 10.09.2018. do 11:00h

Opširnije
28avg

JNMV- Usluga remonta protivudarne membranske posude

Oznaka: 73/18
Datum objavljivanja: 28.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 05.09.2018 do 12:00h

Opširnije
23avg

Usluge havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova-JNMV 72/18

Oznaka: 72/18
Datum objavljivanja: 23.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 31.08.2018 do 10:30h

Opširnije
20avg

Usluga antikorozione zaštite- broj jnmv , 71/18

Oznaka: 71/18
Datum objavljivanja:2 0.08.2018.
Rok za podnošenje ponuda: 28.08.2018. do 14:00h

Opširnije
17avg

Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga osiguranja u otvorenom postupka

Oznaka: 38/18-S
Datum objavljivanja: 17.08.2018
Rok za podnošenje ponuda: 17.09.2018 do 13:30h

Opširnije
EnglishGermanRussianSerbian