Услуга прања базена црпних станица, јнмв бр.92/18

Ознака:92/18

Датум објављивања:07.12.2018.

Рок за подношење понуда:17.12.2018. до 12,00 часова

позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

oбавештење о обустави поступка

Контакт центар