Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне мреже у улици Ритској у Новом Саду – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 14-И-С/18

Датум објављивања:19.07.2018.

Рок за подношење понуда:27.07.2018.

Позив за подношење понуда 14-I-S-18

Одлука о додели уговора 14-И-С-2018

Обавештење о закљученом уговору 14-И-С-18

Контакт центар