Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду – друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 23-И-С/2018

Датум објављивања:30.10.2018.

Рок за подношење понуда:07.11.2018.

Позив за подношење понуда 23-I-S-18

Одлука о додели уговора 23-И-С-2018

Обавештење о закљученом уговору 23-И-С-18

Контакт центар