Услуга израде Идејног пројекта реконструкције електроенергетских каблова старе ПС „Штранд“- II фаза квалификационог поступка

Ознака:16-И-С/18

Датум објављивања:31.08.2018.

Рок за подношење понуда:10.09.2018.

Позив за подношење понуда – 16-И-С 18

Одлука о додели уговора 16 И С 18 13.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору 16 И С 18

Контакт центар